Misijné púte detí (MPD) 2017

Aj tento rok nás čakajú Misijné púte detí – MPD 2017. Okrem Rajeckej Lesnej a Levoči pribudnú k pútnickým miestam aj Obišovce a Marianka. Celodenný program pútí tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. V r. 2017 si pripomenieme Fatimské posolstvo a…