Biblické stretká sú námety na podporu čítania Svätého Písma, ktoré eRko ponúka osobitne na obdobie pôstu.

  • Spolu objavujeme múdrosť v knihe kníh, v Biblii.
  • Počúvame Božie slovo a pomáhame si prijať ho do vlastného života.
  • Cez slovo života chceme dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky..

2017: Viac štedrosti, VIAC RADOSTI.

1. O boháčovi a Lazarovi (Lk 16, 19–31)

Pôstne posolstvo pápeža Františka na 2017 sa zameriava na podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Myšlienky tohto posolstva sme pre vás spracovali do námetu na detské stretko, ktoré nájdete v časopise Lusk 157. Posolstvo má tri body: 1. Druhý je pre nás darom, 2. Hriech nás oslepuje voči druhým, 3. Božie Slovo je darom, ktoré nám pomáha vidieť druhého a jeho potreby. Keď budeme s deťmi objavovať múdrosť príbehu O boháčovi a lazarovi, môžeme motivovať naše stretko týmito výzvami:

  • Koho si naše stretko málo vśíma? Komu sa vyhýbame? Skúsme k nemu urobiť priateľský krok.
  • Deti pozvú na stretko niekoho, s kým sa napr. v škole nikto nehrá
  • Deti navštívia chorého vo svojom okolí
  • Deti navštívia starých rodičov, ak s nimi dávnejšie neboli

Cirkev nás v pôste vyzýva pripraviť sa na veľkonočnú radosť modlitbou, almužnou a pôstom. Z tohtoročného pôstneho posolstva si môžeme uvedomiť niekoľko slov o almužne. Lazarov stav bol skutočne veľmi biedny. A predsa: jeho meno „Lazar“ značí „Boh pomáha“. Ľudia, ktorí sú okolo nás zabudnutí a nikto si ich nevšíma majú akoby toto meno Lazar – Boh pomáha. Sv. Písmo nás vyzýva, aby sme ich prijali do srdca s vďačnosťou za ich život a pomáhali im. Almužna neznamená len dať mincu žobrákovi. Biblický význam almužny v pôste (napr. Iz 58) znamená konať skutky milosrdenstva.

2. Pôst s Rebom a Rikou

V marcovom Rebríku vyzývame deti k aktívemu prežívaniu pôstu. Tento námet nájdete aj v Lusku 157 na strane 12. Výzvy pre deti: 1. Občerstvi sa pôstom, 2. Obnov sa modlitbou, 3. Obohať sa almužnou, 4. Očisti sa zmierením. Okrem toho si môžeš objednať krížovú cestu pre deti s názvom Na krížovej ceste s Tebou. A ešte bonus: chceš vedieť, ako vyzerá ozajstńa krížová cesta? Pozri si krížovú cestu v Jeruzaleme.

3. Biblické stretká s čítaniami z nedele

Na biblických stretkách deti spolu s vedúcimi uvažujú nad slovami života, zdieľajú sa a pomáhajú si prenášať tieto slová do svojho vlastného života. Prostedníctvom biblických stretiek chcú eRkári dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.

Ako viesť biblické stretko? Prećítajte si tento návod a zásady.

„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18 (19-20)

4. Prečítaj jedno evanjelium

Obdobie pôstu môžeš využiť aj na to, aby si prečítal/a jedno celé evanjelium. Keď čítame či počúvame evanjelium, je to väčšinou po kúskoch. Skús si dať evanjeliové príbehy do súvisu, prečítaj jedno z nich a spoznaj tak osobnejšie osobu Ježiša.

5. Prečítaj Nový zákon za 40 dní

Ponúkame Ti tiež návod, ako prećítať celý Nový zákon za 40 dní. “Duch Svätý vám pripomenie všetko.” (Jn 14, 25). Aby Ti mal čo Duch Svätý pripomenúť v tvojom duchovnom živote, nasýť sa Slovom života. Dá sa to. Na každý deň to vychádza cca. 13 strán. Ak v tebe horí túžba spoznať Ježiša z rôznych uhlov pohľadu, nasleduj tento návod: