Biblické stretká sú námety na podporu čítania Svätého Písma, ktoré eRko ponúka osobitne na obdobie pôstu.

  • Spolu objavujeme múdrosť v knihe kníh, v Biblii.
  • Počúvame Božie slovo a pomáhame si prijať ho do vlastného života.
  • Cez slovo života chceme dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky..

2019: ALMUŽNA

1. Almužna

Almužna je jeden z troch základných spôsobov prežívania pôstu. Zároveň je vyjadrením čnosti dobročinnosti, ktorej sa týka naša ročná téma. Duchovno-pastoračná komisia eRka pre vás pripravila 5 biblických katechéz pre prežívanie pôstu s almužnou.

 

2. Pôst s Rebríkom

Aj v tomto roku v Rebríku pozývame deti k aktívnemu prežívaniu pôstu. V marcovom čísle uverejňujeme motivačnú prílohu – vystrihovačku Cesta pôstom a v rubrike Po stopách lásky vedieme deti k tomu, aby sa počas pôstu usilovali o jednoduchý, striedmy život. Metodiku k tomu ponúkame v LUSku 165. V aprílovom čísle Rebríka uverejníme článok o tom, ako si deti môžu zhotoviť záhradu Veľkého týždňa, ktorá im pomôže lepšie si predstaviť udalosti posledných dní Pána Ježiša.

Publikácie a materiály na pôst, ako je Moja Krížová cesta, Na krížovej ceste s tebou, ale aj novinku OD POPOLCA K ALELUJAmaľovanky, doplňovačky, hlavolamy môžu deti povzbudiť a motivovať. Objednať sa dajú na www.rebrik.sk.

 

3. Biblické stretká s čítaniami z nedele

Na biblických stretkách deti spolu s vedúcimi uvažujú nad slovami života, zdieľajú sa a pomáhajú si prenášať tieto slová do svojho vlastného života. Prostedníctvom biblických stretiek chcú eRkári dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.

Ako viesť biblické stretko? Prećítajte si tento návod a zásady.

„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18 (19-20)

4. Prečítaj jedno evanjelium

Obdobie pôstu môžeš využiť aj na to, aby si prečítal/a jedno celé evanjelium. Keď čítame či počúvame evanjelium, je to väčšinou po kúskoch. Skús si dať evanjeliové príbehy do súvisu, prečítaj jedno z nich a spoznaj tak osobnejšie osobu Ježiša.

5. Prečítaj Nový zákon za 40 dní

Ponúkame Ti tiež návod, ako prečítať celý Nový zákon za 40 dní. “Duch Svätý vám pripomenie všetko.” (Jn 14, 25). Aby Ti mal čo Duch Svätý pripomenúť v tvojom duchovnom živote, nasýť sa Slovom života. Dá sa to. Na každý deň to vychádza cca. 13 strán. Ak v tebe horí túžba spoznať Ježiša z rôznych uhlov pohľadu, nasleduj tento návod: