Biblické stretká 2020

Hrdina nie je ten, ktorému sa stále darí, ale ten, čo v pokore a v Božom svetle uvidí pravdu o sebe a žije svoje povolanie s hrdinskou vernosťou. Duchovno-pastoračná komisia eRka pre vás pripravila 6 biblických katechéz o verných hrdinoch pre hlbšie prežívanie pôstu. Tri postavy zo Starého zákona a tri postavy z Nového zákona.…

Urobte pre nás maličkosť. Podporte eRko 2%.

Urob pre nás maličkosť. Aj v roku 2020 môžeš dať 2% eRku.   eRko sa v decembri 2019 opäť úspešne zaregistrovalo medzi prijímateľov 2 % z dane. Ak chceš nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodni sa pre eRko: …aby deti robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve detí. Približne…