Páči sa vám, čo robíme s deťmi? Vidíte v tom zmysel?

Darujte eRku darček a podporte nás raz alebo pravidelne.

Daruj eRku darček aj TY

Prečo podporujú iní?

 • Prečo ja podporujem eRko? pretože som za tie roky veľa načerpal nielen v práci s deťmi a mladými, ale aj v osobnom raste… pretože pre mňa je eRko svojou činnosťou a aktivitami, napĺňaním a vhodnou formou toho, čo vyjadruje aj naše motto: spoločnou cestou viery kráčame spolu malí i veľkí… pretože v tom vidím dobrú investíciu pre budúcnosť našej Cirkvi i spoločnosti, že raz tí, ktorí prešli eRkom budú vernými a vytrvalými v povolaní, ktoré si vyberú.

  Jozef Repko
 • Pomôžme deťom rásť! Oplatí sa to.

  Tomáš Andor
 • eRko je pre mňa ako životný štýl. Kde princípy eRka neplatia iba na eRko akciách, ale v celom mojom živote. Nikdy nebudem môcť vyčísliť všetko, čo som od eRka dostala a preto sa eRko snažím podporovať svojou službou a taktiež finančne, lebo viem, že všetko, čo eRku DARujem, sa mne a všetkým ostatným eRkárom mnohonásobne vráti.

  Mirka Selecká
 • Už ako päť ročná som prvý krát zavítala na eRko stretko. Od vtedy mi pomohlo a pomáha objavovať zmysel a pravé hodnoty života: priateľstvo, dôveru, prijatie, zodpovednosť, vernosť, radostnú službu, vieru,… Chcem, aby to mohli zažívať i deti dneška. Preto s radosťou venujem svoj dar eRku!

  Lucka Molnárová
  koordinátorka územia VÝCHOD
 • eRko má veľký zmysel. Je dôležité, že sa eRkári na celom Slovensku spájajú v myšlienke slúžiť deťom, byť im nablízku. Venujem dar eRku, aby sa naše hnutie rozvíjalo a rástlo.

  Ďury Králik
  predseda eRko HKSD
 • eRko mi dalo viac, než mu kedy budem môcť vrátiť. To najmenšie čo môžem spraviť je pomôcť eRku rásť finančným príspevkom. Vďaka môjmu i Vášmu daru pomôžeme skvalitniť stretká a vytvoríme tak i možnosti pre viac podujatí v Územiach. S vašou pomocou môžu vzniknúť nové možnosti na vzdelávanie a osobnostný rozvoj vedúcich eRka, čo vnímam ako obrovský prínos pre celú spoločnosť.

  Zuzka Hallová
  koordinátorka územia Nitra
 • eRko podporujem už 16 rokov svojím dobrovoľníctvom. Keďže už pracujem, rozhodli sme sa s manželkou z nášho rodinného rozpočtu každý mesiac  podporiť rôzne bohumilé diela. eRko medzi ne patrí už 2 roky. Obzvlášť v tomto období si uvedomujem, že aj malá pomoc je dôležitá a verím, že náš nižší prínos spolu s vašimi darmi pomôže eRku rásť.

  Jozef Korený
  koordinátor územia Orava-Liptov

220

obcí

333

stretiek

2 317

vedúcich

4 578

detí

O AKÝ DAR IDE

Od 7. septembra do 3. októbra má eRko svoje narodeniny. Siedmeho septembra majú sviatok svätí košickí mučeníci, naši patróni a tretieho októbra sme eRko zaregistrovali ako občianske združenie. Poďme mu dať spolu darček. Prispej finančnou sumou podľa svojich možností. Takto dáš darček eRku aj všetkým deťom, ktoré doň patria. Z malých častí vyzbierame eRku jeden veľký dar, aby sme mohli robiť kurzy pre animátorov, rozvíjať program pre deti a eRko v regiónoch.

Aký typ daru darovať? l 

Rozhodnite sa pri príležitosti eRkárskych narodenín pre pravidelný dar pre eRko. Môžete sa rozhodnúť napríklad pre 10 € mesačne. Takýmto osobitným spôsobom budete pomáhať tomu, aby deti rástli k zrelosti v radosti.

Skvelý spôsob, ako eRku zaželať všetko najlepšie je aj jednorázový dar podľa pokynov cez internetbanking alebo jednoducho platbou kartou.

Daruj eRku darček aj TY