Vypni telku, zapni seba! 2017 (foto)

Do 17. ročníka kampane Vypni telku, zapni seba!, 29.5.-4.6.2017, sa zapojilo 4 500 detí zo 127 obcí z celého Slovenska. Počas týchto dní pripravilo pre nich zážitkový program 870 dobrovoľníkov. Animátori a učitelia viedli deti počas týždňa k osobným vzťahom na úkor sledovania televízie, hrania počítačových hier a zábavy na internete. Sprevádzalo ich pri tom…

Vypni telku, zapni seba! 2016

Uskutoční sa v týždni od pondelka do nedele, 23.-29.5.2016. Dobrovoľníci z viac ako 100 obcí pripravia pre menšie či väčšie skupiny detí alternatívny program k pasívnemu prežívaniu voľného času pri TV, počítačových hrách a na internete. Do kampane sa zatiaľ zaregistrovalo približne 5 800 detí a dospelých.

Vypni telku, zapni seba 2015

Skladáme klobúk dolu všetkým deťom, vedúcim stretiek, pedagógom, kňazom, rodičom, či iným zapojeným dospelým! V 154  skupinách sa spolu 6608 účastníkov (z toho 5678 detí a 930 dospelých) v 127 obciach Slovenska venovalo rozvoju vzťahov so svojimi blízkymi, kamarátmi, či spolužiakmi a poväčšine vytrvali nepozerať TV. Miesto: celé Slovensko