logo-834L7

1. Hľadáme aspoň 100 darcov

Pozývame ŤA do klubu pravidelných darcov. Niektorí darcovia nás už podporujú sumou 5€, niektorí 12€ mesačne. Každý, ako môže. Veľmi potrebujeme mať v klube aspoň 100 pravidelných darcov.

Pridaj sa!

Členov klubu priebežne informujeme o našej činnosti a o stave prijatých darov.

Chceme kráčať vpred spolu s Tebou.

Daruj nám nenšiu sunu pravidelne

2. Ďakujeme

Už teraz nám čiastky od pravidelných darcov pomáhajú lepšie plánovať a dodávajú nám istotu v čase, keď sú granty neisté.