Program sa deje na stretku

 

Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály.  Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo.

S deťmi na stretku:

  • Robíme kroky k osobnej zrelosti, učíme sa službe druhým a rozvíjame náš duchovný život.
  • Spoznávame svet s priateľmi, rozvíjame naše talenty a zručnosti.
  • Patríme do spoločenstva eRka a zažívame Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

VÝCHOVA: RADOSTNÝ ZÁŽITOK ČNOSTÍ V DETSKOM SPOLOČENSTVE

Pravidelnú prácu s deťmi v spoločenstvách sprevádza každý rok ročná téma. Je to myšlienka, ktorá nás zjednocuje na obdobie školského roka. Myšlienku ročnej témy sa snažíme vyberať podľa toho, čo je aktuálne v spoločnosti a Cirkvi a čo deti potrebujú. Ročnou témou sú inšpirované námety na aktivity pre deti (Detský čin pomoci, Vypni telku, zapni seba!, Dobrá novina, námety na tábor, deň radosti…), námety na stretká v animátorskom časopise Lusk, na webe a v článkoch pre deti v časopise Rebrík.

Ročná téma eRka 2017/2018: DOBROdružstvo pokoJA

Kardinálne čnosti v kalendári eRkoPROGRAMU

 

Čo je to čnosť?

Čnosť je akýsi vypestovaný návyk konať dobro. Ľudské čnosti ako napríklad spravodlivosť, čestnosť, štedrosť, solidarita, trpezlivosť a pod. sú pevné postoje rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše činy. Usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie. Čnostný človek je ten, ktorý slobodne a s ľahkosťou koná dobro. Výchova k osvojovaniu si čností zahŕňa život vo vzťahu, kde deti spoznávajú ideál a trénujú pevnú vôľu. Čnosti nadobúdame opakovaným zážitkom. Preto je na výchovu k čnostiam vhodné prostredie dlhodobej a systematickej práce s deťmi.

 

Čo majú spoločné čnosti a eRko?

Poslaním eRka je pomáhať pri výchove zrelých kresťanských osobností. Vo výchovnom pôsobení v detských spoločenstvách sa zameriavame na formáciu ľudského charakteru cez praktizovanie čností. Základom zrelého ľudského charakteru sú štyri kardinálne čnosti: spravodlivosť, múdrosť (rozvážnosť), miernosť a mravná sila (pevnosť). Najväčšie kampane eRkoPROGRAMU pre deti zo svojej podstaty umožňujú praktizovanie práve týchto štyroch čností. Keďže čnosti sa nadobúdajú opakovaným intenzívnym zážitkom, deti sú pozývané do týchto kampaní každoročne s motiváciou, ktorú ponúka ročná téma daného roka.

  • Cez Dobrú novinu zažívajú deti skutok pomoci pre odstránenie globálnej nespravodlivosti. (Praktizovanie spravodlivosti.)
  • V kampani Vypni telke, zapni seba! Sú deti vyzvané k praktizovaniu sebaovládania a uvedomenia si hodnoty času. (Praktizovanie miernosti.)
  • Detský čin pomoci má z hľadiska výchovného pôsobenia dve fázy. 1. Nachádzanie potrieb a zvažovanie spoločného detského činu pre obec (Praktizovanie rozvážnosti.). 2. Realizácia činov pomoci, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, odvahu a prekonávanie prekážok. (Praktizovanie pevnosti.)

september

ZAČÍNAME eRko-STRETKÁ

október

2. november

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

november-január

máj/jún

leto

TÁBORY