O čom? O táboroch:)

V dňoch 12.-14.3.2010 v eRko dome utáborilo 22 vedúcich z celého Slovenska aby počas Kurzu o táboroch nazreli do táborovej kuchyne a mali možnosť z miesta “šéfkuchára” vidieť ako sa tábor varí. Účastníci  sa viac dozvedeli o tom, ako dobre pripraviť táborový tím, čo všetko je potrebné organizačne zvládnuť pred, počas a po tábore. Po prednáškach o duchovnej zložke tábora,…