Roráty v Pruskom

Počas adventu sa každé ráno vo farnosti Pruské slávia ranné rorátne sväté omše. Už o 6.30 hodine sa deti v sprievode so svetielkami vydávajú k oltáru, aby začali nový deň so svetlom, ktorým je ježiš Kristus. Rok viery, ktorý prežívame v Cirkvi od 11. októbra, určil tému tohtoročných stretnutí počas Rorátov. Námet vytvorený v Poľsku…