Milión detí sa modlí za mier

Svetová katolícka nadácia Kirche in Not pozýva deti, aby sa 18. októbra pripojili k modlitbe ruženca za mier a jednotu vo svete. Táto myšlienka sa zrodila v roku 2005 vo Venezuele a nesie sa v duchu myšlienky Pátra Pia: “Keď sa milión detí pomodlí ruženec, vo svete zavládne mier.” K tejto iniciatíve môžete zavolať aj…