Deti konali svoju hrdinskú misiu

Mesiac október patrí v eRku kampani Detský čin pomoci. Inak tomu nebolo ani tento rok. 1800 detí a 402 animátorov v 74 skupinkách sa s odvahou pustili do vykonania Hrdinskej misie. Nasledujúce riadky ponúknu krátke zhrnutie toho, čo naše zapojené stretká zažili a čo dobré spravili. Samotnému činu pomoci alebo DOBROčinu, ako ho zvykneme nazývať, predchádzalo niekoľko prípravných stretnutí. Väčšina…

Lusk 168

S vianočným LUSK-om 168 prichádza k Tebe do schránky okrem príležitosti načerpať v rubrike Slovo pre mňa i rozhovor s Evženom Valovičom. Spoznáš projekt Škola spolužitia. Čakajú Ťa stretká o rodine a novodobých hrdinoch viery. O tom, či deti potrebujú v živote vzory a ak áno, aká je ich úloha sa dočítaš v rubrike PG+. Prajeme Ti…