Presvedčilo ma ich nadšenie

V týždni okolo Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (5.12.) vám chceme predstaviť 7 príbehov eRkárov – hrdinov. Dominikin príbeh je o hľadaní správnej cesty a o náročnom rozhodovaní: S detskými stretkami som začala pred rokom. Božou prozreteľnosťou som sa dostala na Španiu Dolinu, kde som sa rozhodla urobiť si animátorskú školu. V druhom ročníku tejto školy sme…