23.5. Laudato Si týždeň: znížme spolu uhlíkovú “Stopu”

Prostredníctvom neuváženého využívania prírody (človek) riskuje, že ju zničí a sám sa stane obeťou podobnej skazy. LS 4. Hlavný vplyv na klimatické zmeny máme, žiaľ, my ľudia. Vždy však máme možnosť zmeniť naše konanie a minimalizovať náš negatívny vplyv na životné prostredie. Recept je jednoduchý: začať od seba. Znížme spolu uhlíkovú Stopu našej rodiny, našej…