Kto je môj blížny?

Vo Svätom písme sa stretávame s mnohými otázkami, ktoré kládli ľudia Ježišovi. Medzi nimi nachádzame otázku jedného znalca zákona, ktorý sa pýta Ježiša: „Kto je môj blížny?“ Ako odpoveď dostáva príbeh o milosrdnom Samaritánovi.  Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho…