Tlačová správa: Farské tímy z projektu Mladé srdce sa stretli, aby sa učili pastoračne plánovať a pozývať k líderstvu

(BRATISLAVA, 14. marec 2022) Od 11. do 12. marca sa konalo 3. Celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule sa stretlo spoločne 44 účastníkov – kňazov a laikov z desiatich farností z celého Slovenska, ktoré sú zapojené v projekte, aby…