Obnova eRkárov

Vo Vysokej nad Uhom sa “obnovovalo” 63 eRkárov. V žití milosrdenstva ich povzbudili prednášky o. Pavla a o. Matúša, púť k Anke Kolesárovej, hosť Poetica musica a žitie spoločenstva cez slávenie Eucharistie, rozhovory a hry.

Letné tábory

Stovky eRkárov – detí aj vedúcich zažijú cez prázdniny letné táborové dobrodružstvo. eRkári skoro z mnohých farností na Východe sa chystajú na letný tábor. Prajeme veľa pekných zážitkov, pekné priateľstvá a dobrý čas na spoločnej ceste viery pre malých aj veľkých.

Tábor Lendak

Nakuknite pod nezabudnuteľnú atmosféru nášho tohtoročného tábora, ktorého témou bolo “Dobrodružstvo vo výcvikovom centre záchranárov!” Tábor sa konal 19.-24. júla 2016 v Oravskej Lesnej a zúčastnilo sa ho 57 ľudí z toho 41 detí, 10 animátorov a kuchárky 🙂 Všetci sme tábor úspešne zvládli a sme veľmi radi, že vám môžme predstaviť 41 skvelých záchranárov…

Konečne spolu 4

20.-22.5.2016 sa stretli eRkári, čo sa kedysi stretávali na územnej rade Spiš, a tiež súčasní eRkári v službe pre nové územia. Mali sme aj zaujímavé návštevy našich starých známych eRkárov. Jednoducho to bol víkend plný rodinnej pohody, o akej sme sme vždy snívali. 4pokračovanie po niekoľkoročnej prestávke sa konalo v Liptovskej Osade v našom eRko…

Svetové dni mládeže 2016

Na Svetových dňoch mládeže v Krakove nechýbali ani eRkari. Jeden autobus priviezol eRkárov už 20.8. na dni v diecéze Sosnowiec. Okrem iného navštívili aj Čenstochovu a Auschwitz. Na samotné dni SDM 25.7. docestovali ďalšie dva eRkárske autobusy a mladí ľudia v eRkotričkách sa pohybovali po Krakove a “slovenskom” mestečku Skawina i v skupinách registrovaných cez…

VÝLET DO RAKÚSKA

POZVÁNKA Milí VOC a ZOF! Na základe hlasovania na našom Maxistretku sme sa rozhodli zorganizovať pre Vás a konkrétne pre Teba VÝLET DO RAKÚSKA  Kedy?  1. septembra 2016 (je voľno – štátny sviatok – pracujúci nepotrebujú dovolenku! J) V programe bude celodenný skvelý spoločný čas, obhliadka majáka pri Viedni, návšteva Viedne, prechod bránou milosrdenstva a krátka návšteva našej partnerskej…