Vypni telku, zapni seba! 2016 – Zapoj sa!

Milí priaznivci kampane Vypni telku, zapni seba!, pozývame vás opäť vymeniť čas pri telke, počítačových hrách a internete za vzťahy, upltanenie svojich talentov a tvorivosť. Motto 2016 Myšlienkou tohtoročnej kampane je zmena času pri telke, počítači, mobile, internete na čas strávený pri iných, zmysluplnejších činnostiach. Inšpirovať sa budeme životmi svätých a blahoslavených. Ocitneme sa v…

Celoslovenská rada 2016

Zástupcovia siedmich území prišli na celoslovenskú radu eRka diskutovať o plánoch eRka na najbližšie obdobie, zdieľať sa o práci v eRku a voliť. Na celoslovenskej rade bolo vymenované nové predsedníctvo, nový predseda komisie pre Dobrú novinu, členka Kontrolnej komisie. Za predsedu eRka bol po štvrtýkrát zvolený Juraj Králik. Miesto: Liptovská Osada

Aprílový Rebrík 2016

Téma mesiaca je Životodarné slnko V písmenkovej polievke si prečítaš úryvok z knihy Mimi a Líza 2 Navštívili sme s našimi túlavými teniskami Okres Topoľčany V ŽI FÉR sa dozvieš – 22. apríl: Deň Zeme V škole stonožky Jožky ťa čakajú zaujímavé úlohy na ktorých sa určite pobavíš :-). Prečítaš si rozprávku o …. (prekvapenie ) V Reb…

Zaregistruj sa na SDM s eRkom

Milí eRkári, pozývame vás na Svetové dni mládeže. V spolupráci s Radou pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska smepre vás pripravili oficiálnu registráciu pre slovenských pútnikov – členov eRka na Svetové dni mládeže 2016 Prećítaj si informácie a zaregistruj sa. Registračná stránka pre eRkárov. Ako prebiehajú prípravy na SDM? Poliaci sa pripravujú na príchod…

Deň počatého dieťaťa 2016

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, pomáha šíriť úctu ku každému počatému ľudskému životu a šíriť informácie o pomoci pre tehotné ženy nachádzajúce sa v krízových situáciách.  Kampaň  je možné podporiť nosením bielej stužky a robením rôznych aktivít prehlbujúcich úctu k životu v týždni okolo 25. marca.  Biela stužka…

Marcový Rebrík 2016

Téma mesiaca je Božia knižnica V písmenkovej polievke si prečítaš – Prekonávam prvé námornícke prekážky Navštívili sme s našimi túlavými teniskami Okres Trebišov – Významné okresné mesto na východe Slovenska. V ŽI FÉR sa dozvieš – 22. marec: Svetový deň vody V škole stonožky Jožky ťa čakajú zaujímavé úlohy na ktorých sa určite pobavíš :-). Prečítaš…

Kurzy Začíname 2016

V eRku sa stretávame s deťmi v skupinkách a usilujeme sa spolu s nimi tvorivo vyplniť voľný čas a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu. Aj my vedúci sa stretávame, aby sme si navzájom pomáhali a povzbudili sa. Tento kurz je určený tým, ktorí začínajú pracovať s deťmi. Čo budeme robiť? Naučíme sa nové hry, tance, piesne, povieme…

Vyhlásenie volieb predsedu eRka

V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka pred uplynutím 3–ročného funkčného obdobia (2013 – ­2016) súčasného predsedu vyhlasujeme voľby do funkcie predsedu eRka.   Voľby sa uskutočnia počas rokovania celoslovenskej rady eRka na jej aprílovom stretnutí. Právo navrhnúť kandidáta na predsedu majú členovia územných tímov. Podmienky pre možného kandidáta a priebeh volieb…