Vyhlásenie volieb predsedu eRka

V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka pred uplynutím 3–ročného funkčného obdobia (2013 – ­2016) súčasného predsedu vyhlasujeme voľby do funkcie predsedu eRka.   Voľby sa uskutočnia počas rokovania celoslovenskej rady eRka na jej aprílovom stretnutí. Právo navrhnúť kandidáta na predsedu majú členovia územných tímov. Podmienky pre možného kandidáta a priebeh volieb…

Voliť či nevoliť? Poď voliť!

„Načo by som šiel, aj tak sa tým nič nezmení.“ Možno aj ty si svedkom takýchto „antivolebných“ argumentov svojho okolia. Frustrácia, rezignácia a pesimizmus akoby presiakli mnohých mladých ľudí, ktorí pri téme volieb len mávnu rukou a začnú rozprávať o vysnívanom odchode do zahraničia. Má vôbec zmysel opustiť 5. marca pohodlie svojho domova kvôli pár krúžkom na volebnom…

Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu, aj keď je to niekedy ťažké. Obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť. Mám radosť a radosť je moja sila.   Preto, ako eRkár mám takýto postoj k:   K svojim mimoškolským aktivitám Žijem to, keď… svoj čas využívam racionálne a zodpovedne volím si priority – uvedomujem si, že moja eRkárska…

Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovzdávať  skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový – nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.   Preto, ako eRkár mám takýto postoj k:   Alkoholu a nočnému životu… Nechcem dávať deťom zlý príklad. Alkohol môže viesť k závislosti a ničiť vzťahy.  Žijem to,…

Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup. Objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva. Tvorivo hľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti. Prijímam druhého, som tolerantný.  Rozvíjam spoluprácu. Konštruktívne riešim konflikty. Podieľam sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijem. Som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok. Preto, ako eRkár mám takýto postoj ku: Komunikácii… To, ako…