Obnova eRkárov

Na pozvanie Anky Kolesárovej sa vyše 80 eRkárov stretlo na celoslovenskej Obnove eRkárov a rozhodlo žiť čistotu. Svojimi slovami nás povzbudili hostia o. Pavol Hudák a o. Ľuboš Laškoty. Hudobno-poetickým pásmom o Márii Magdaléne prispelo zoskupenie Poetica Musica. Zatiahli sme na hlbinu aj cez púť k Ankinmu hrobu, adoráciu, spoločné rozhovory, hry, sv. zmierenia,…  …

Ocenenie Srdce na dlani

Dobrá novina získala cenu Dobrovoľnícky projekt roka 2014. Už po siedmykrát oceňovalo CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za ich nezištnú pomoc iným v roku 2014. Porota hodnotila okolo 100 navrhnutých nominácií v deviatich kategóriách. V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka zvíťazila Dobrá novina. Cenu prebrala predsedníčka komisie Dobrej noviny Martina Grochálová, ktorá vo svojom príhovore…

Získali sme Srdce na dlani

Už po siedmykrát oceňovalo CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za ich nezištnú pomoc iným v roku 2014. Porota hodnotila približne 100 navrhnutých nominácií v deviatich kategóriách. V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka zvíťazila Dobrá novina. Cenu prebrala predsedníčka komisie Dobrej noviny Martina Grochálová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že cena patrí 26 000 koledníkom Dobrej noviny,…

Ako viesť biblické stretko

Na biblických stretkách deti spolu s vedúcimi uvažujú nad slovami života, zdieľajú sa a pomáhajú si prenášať tieto slová do svojho vlastného života. Prostedníctvom biblických stretiek chcú eRkári dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky. Zvláštnym obdobím, kedy sa eRkári stretávajú nad nedeľným evanjeliom je pôst. Tu je niekoľko zásad a pomôcok pre vedúceho biblického stretka (zvlášť…