Novemberové číslo 2014

V téme MARTIN  A SVETLO sa dozviete   viac o svätom Martinovi, ponúkame Ti návod ako vyrobiť lampión… V písmenkovej polievke ťa čaká úryvok od Alexandry Salmela Zbohom, farba sivá z knihy Mimi a Líza. Dóm svätého Martina v Bratislave sme navštívili s našim túlavými teniskami, v komikse sa dozvieš viac o legende o sv. Martinovi…

FIMCAP Europe Euroconference 2014

eRko je členom medzinárodnej federácie mládežníckych katolíckych organizácii FIMCAP. Delegáti 10 organizácii z Európy sa stretli na svojej európskej konferencii, aby urobili rozhodnutia pre vzájomnú spoluprácu a zvolili predsedníctvo FIMCAP Europe na ďalšie tri roky. eRko hrá vo FIMCAP-e tiež dôležitú úlohu. Okrem organizovania aktivít bol v predošlom období členom predsedníctva FIMCAP Europe náš predseda…

Detský čin pomoci 2014

Do Detského činu pomoci 2014 sa zapojilo 3739 detí a ich vedúcich v 154 skupinách v 120 obciach Slovenska. Šesťsto vedúci detských spoločenstiev eRka, ale i učiteľov zo 16 zapojených škôl motivovali deti k skutkom nezištnej pomoci počas celého októbra heslom Vytrvaj v pomoci. Okrem dobrých skutkov vo svojej rodine a okolí vyzbierali deti v rámci kampane 617,86 kg uzáverov z plastových…

Jesenná ÚR Východ

Vedúci stretiek, ZOFovia a členovia územného tímu sa stretli na výnimočnej “africkej” jesennej územnej rade Východ. Zažili si špeciálny wellness pre ZOFa, kde sa podelili so skúsenosťami zo života farností, africkú večeru i večer, povzbudili sa dať 25 stretiek svojim deťom (pravidelnosť – vytrvalosť – systematickosť) a dozvedeli informácie z aktuálneho eRkárskeho diania.   Miesto:…

Milión detí sa modlí za mier

Svetová katolícka nadácia Kirche in Not pozýva deti, aby sa 18. októbra pripojili k modlitbe ruženca za mier a jednotu vo svete. Táto myšlienka sa zrodila v roku 2005 vo Venezuele a nesie sa v duchu myšlienky Pátra Pia: “Keď sa milión detí pomodlí ruženec, vo svete zavládne mier.” K tejto iniciatíve môžete zavolať aj…

Jesenný kurz Začíname Spiš

V eRku sa stretávame s deťmi v skupinkách a usilujeme sa spolu s nimi tvorivo vyplniť voľný čas a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu. Aj my vedúci sa stretávame, aby sme si navzájom pomáhali a povzbudili sa. Preto pozývame najmä animátorov z ÚR Spiš, ktorí začínajú pracovať s deťmi, na kurz Začíname. Kedy? 24.-26. október 2014…

Sviečka za nenarodené deti 2014

Aj deti, ktoré sa nemohli narodiť žili život a niekedy sa na to zabúda. My na ne nezabúdame. 2.11. spomienkou na nenarodené deti rozvíjame úctu ku každému životu. Môžeme tak urobiť krátkym zastavením a zamyslením, alebo zapálením sviečky pred gynekologickými oddeleniami, pamätníkmi nenarodených detí, pri krížoch alebo v oknách svojich domov. Kampaň je organizovaná Fórom života. Ako…