Poď aj Ty pochodovať za život

V dňoch 21.-22. septembra 2013 sa môžeš aj ty zapojiť do Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať v Košiciach. Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach…

Svedectvá dobrovoľníkov v Afrike

Dobrovoľnícke pôsobenie našich troch eRkárov v Keni je v poslednej tretine. Julka Pavlíková, MajkaČujová a František Malovec odleteli do Kene 19. júna 2013 na tri mesiace. Ako dobrovoľníci sa tam zapájajú do aktivít rozvojových projektov pre najviac znevýhodnené skupiny. Julka sa venuje malým dievčatám zo slumov v hlavnom meste, Majka je v centre pre deti…

Národné stretnutie mládeže v Ružomberku R13

Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu 28.8.2013 zúčastnilo na pešej interaktívnej púti na ružomberskú Kalváriu. Púť bola súčasťou historicky prvého Národného stretnutia mládeže R13, ktoré na tomto mieste vyvrcholilo svätou omšou s kardinálom Jozefom Tomkom. Trojdňovú alternatívu pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v Rio de Janeira, navštívili mladí z viacerých krajín.…

SDM so Sv. Otcom v Rio de Janeiro

V utorok 23. júla sa začali v brazílskom Rio de Janeiro 28. svetové dni mládeže, ktoré trvali až do nedele 28. júla, a ktoré sa zároveň stali prvou medzinárodnou apoštolskou cestou pápeža Františka. Mladí z celého sveta sa zišli v utorok na otváracej svätej omši na známej pláži Copacabana o 18:00 s arcibiskupom Ria Mons.…

Územné snemy 2013: „Rozhýbme svet dobrom“

Milí eRkári, pripravte sa. 7.9., na sviatok našich patrónov – svätých košických mučeníkov vás pozývame na územné snemy 2013. Prídite sa stretnúť s eRkármi z vašej územnej rady, načerpajte motiváciu a inšpirácie pre stretká v novom školskom roku. eRko pre vás pripravilo novú ročnú tému Rozhýbme svet dobrom a aktivity na šk. rok 2013/2014. V…

Čo nájdeš v novom Lusku 140?

L 140- V novom Lusku nájdete nočnú hru na tábor Vzácny meteorit (s jasným odkazom, že deti na nočných hrách nestrašíme!), námet na Deň radosti, stretká Očistime svoje slová, Život sv. Pavla… Dozviete sa info o tom, ako objavili poklad viery eRkári z rozličných OCčiek, prečítate si zaujímavý rozhovor s prvým predsedom eRka Eugenom Valovičom a mnoho, mnoho ďalšieho potrebného…

Stretnutie VOC a CSR v Liptovskej Osade

Od štvrtku 27. júna do nedele 30. júna sa v Liptovskej Osade konalo tohtoročné Fórum vedúcich oblastných centier (VOC) a celoslovenskej rady (CSR) eRka, kde sa stretlo spolu 51 zodpovedných dobrovoľníkov a pracovníkov strediska. Okrem pracovných povinností mali účastníci možnosť vypočuť si skvelé prednášky. V piatok to bola prednáška Zuzany Chanasovej na tému výchovy k…

eRkári sa stretli s pápežom Františkom

V stredu 26. 6. 2013 po generálnej audiencii vo Vatikáne odovzdala šéfredaktorka časopisu Rebrík spolu so zástupkyňou detí 11-ročnou Luckou Glajšekovou 1468 listov Svätému Otcovi. V aprílovom čísle časopisu Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, dostali deti výzvu, aby sa modlili za Svätého Otca a aby mu napísali svoj list. Túto istú…

V stredu odovzdáme do rúk pápeža Františka 1468 listov od slovenských detí

V stredu, 26. 6. 2013, na generálnej audiencii vo Vatikáne odovzdajú dve deti spolu s predsedom eRka Jurajom Králikom a šéfredaktorkou časopisu Rebrík Katarínou Jantákovou viac ako 1 400 listov priamo do rúk pápeža Františka. V aprílovom čísle časopisu Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, dostali deti výzvu, aby sa modlili za…