Rozhýbme svet dobrom

V školskom roku 2013/2014 prinášame novú ročnú tému eRka – Rozhýbme svet dobrom. Veríme, že úlohou detí v spoloČNOSTI môže byť práve to, že budú žiť dobrý a zodpovedný životný štýl. K tomu však potrebujú pomoc – prítomnosť vychovávateľa, predovšetkým rodiča, blízkych, ale aj animátora. Aj eRko chce prispieť k tomu, aby si deti osvojovali…

Štartuje tretí ročník speváckej súťaže Gospel talent

Začiatkom septembra štartuje tretí ročník speváckej súťaže Gospel talent. Do súťaže sa môžu prihlásiť hudobní interpreti tvoriaci gospel, z ktorých odborná porota vyberie víťaza. Absolútny víťaz získa možnosť nahrať vlastnú skladbu v profesionálnom štúdiu, jej hranie v rádiu či vecné ceny. Finále odvysiela naživo 28. októbra Rádio Lumen. Po tretí raz bude hľadať organizačná zostava…

Máme ďalších šikovných absolventov Základných kurzov

Od 19. júla 2013 v Pruskom sa uskutočnili tri turnusy týždňových základných kurzov eRka. V poradí 63., 64. a 65. Základný kurz absolvovalo 83 eRkárov z 21 oblastných centier. Účastníci sa viac dozvedeli o vývine a potrebách detí v jednotlivých vekových obdobiach, strachu a agresii, komunikačných metódach a o riešení konfliktov. Každú teoretickú časť dopĺňali praktické aktivity a riešenie modelových situácií.…

Poď aj Ty pochodovať za život

V dňoch 21.-22. septembra 2013 sa môžeš aj ty zapojiť do Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať v Košiciach. Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach…

Svedectvá dobrovoľníkov v Afrike

Dobrovoľnícke pôsobenie našich troch eRkárov v Keni je v poslednej tretine. Julka Pavlíková, MajkaČujová a František Malovec odleteli do Kene 19. júna 2013 na tri mesiace. Ako dobrovoľníci sa tam zapájajú do aktivít rozvojových projektov pre najviac znevýhodnené skupiny. Julka sa venuje malým dievčatám zo slumov v hlavnom meste, Majka je v centre pre deti…

Národné stretnutie mládeže v Ružomberku R13

Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu 28.8.2013 zúčastnilo na pešej interaktívnej púti na ružomberskú Kalváriu. Púť bola súčasťou historicky prvého Národného stretnutia mládeže R13, ktoré na tomto mieste vyvrcholilo svätou omšou s kardinálom Jozefom Tomkom. Trojdňovú alternatívu pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v Rio de Janeira, navštívili mladí z viacerých krajín.…

SDM so Sv. Otcom v Rio de Janeiro

V utorok 23. júla sa začali v brazílskom Rio de Janeiro 28. svetové dni mládeže, ktoré trvali až do nedele 28. júla, a ktoré sa zároveň stali prvou medzinárodnou apoštolskou cestou pápeža Františka. Mladí z celého sveta sa zišli v utorok na otváracej svätej omši na známej pláži Copacabana o 18:00 s arcibiskupom Ria Mons.…

Územné snemy 2013: „Rozhýbme svet dobrom“

Milí eRkári, pripravte sa. 7.9., na sviatok našich patrónov – svätých košických mučeníkov vás pozývame na územné snemy 2013. Prídite sa stretnúť s eRkármi z vašej územnej rady, načerpajte motiváciu a inšpirácie pre stretká v novom školskom roku. eRko pre vás pripravilo novú ročnú tému Rozhýbme svet dobrom a aktivity na šk. rok 2013/2014. V…