Vladimír Jukl

Vo veku 87 rokov zomrel 1.5.2012 katolícky kňaz Vladimír Jukl. Milí eRkári, chceme povedať mnohým z vás, ktorí ste nemali možnosť poznať tohto človeka a jeho príbeh, že patrí k tým, bez ktorých by eRko nebolo vzniklo. Prosíme vás o čas na spoznanie jeho príbehu a modlitbu za neho.       Vladimír Jukl a eRko V 70-tych rokoch Mudr S. Krčméry…

Máj – Čas pre rodinu

Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná. V mesiaci máj vás pozývame do novej aktivity eRka Čas pre rodinu. Rodiny, ktoré chcú prežívať svoj voľný čas spolu môžu s pomocou eRka a redakcie Rebríka zažiť svoje vlastné mini-stretko vo svojej obývačke. Priebeh kampane Rodiny, ktoré sa chcú…

Obujme sa do života!

Už oddnes sa môžeš spolu so svojím stretkom prihlásiť do týždňovej akčnej kampane Vypni telku, zapni seba! Ako každoročne, ku kampani a jej propagácii máme pripravený materiál, plagát a náramky. Tie budú všetkým zaregistrovaným poslané  v priebehu mája. Registrovať sa môžeš na webe: www.erko.sk/vtzs. Potvrdzovací mail by ti mal potvrdiť, že tvoju prihlášku registrujeme a…

Púť detí 2012

Nech je aj tento rok odmenou pre malých i veľkých koledníkov naša pozvánka na Misijné púte detí, ktoré sa budú konať 12. mája 2012 (v čase od 9.00 – 16.00 hod.). Na miesto konania (do Rajeckej Lesnej a Levoče) už nepotrebujete žiadne GPS ani mapu, no veríme, že program, ktorý bude pre účastníkov prichystaný, spoločne urobíme…

Ako sa zapojiť do Dňa počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné…

Svetové stretnutie rodín v Miláne

Oznam pre všetky rodiny v eRku (na Slovensku, i vo svete). Nechaj/te sa inšpirovať pozvánkou mládežníckej organizácie FOM (Forum Oratorii Italiani) a zúčastni/te sa Celosvetového stretnutia rodín. Toto stretnutie bude prebiehať v termíne 30. mája – 3. júna 2012 v Miláne. V programe pre rodiny s deťmi nájdeš/te: kongres o pastorácii rodín kongres detí eucharistické slávenia festival so svedectvami rodín záverečná sv. omšu,…

Vo vďake spomíname…

  9.marca 2012 zomrela po ťažkej chorobe naša aktívna eRkárka zo Zákamenného Marta Janoťáková. Prosíme spomeňte si na ňu a jej rodinu v modlitbách. Marta bola okrem práce v eRku, od 13. ročníka Dobrej noviny  zodpovedná za koledovanie v Zákamennom a v 14.ročníku DN bola spolu so skupinkou z farnosti koledovať aj u prezidenta SR. Pôsobila ako katechétka na Základnej škole a cez časopis…

Problém s prihláškami na Začíname

Milý človek, ktorý si posielal prihlášku na kurz Začíname v rozmedzí 29. 2 – 8. 3. 2012! Nie je isté, že nám Tvoja prihláška prišla, mali sme chybu v prihlasovacom formulári… Tá by už k dnešnému dňu mala byť odstránená, preto prosíme, pošli nám svoju prihlášku ešte raz. Teraz by ti mal riadne prísť potvrdzovací…

K voľbám

Milí eRkári, myslíme si, že jednou z vecí, ktoré súvisia s našimi hodnotami je aj rozhodnutie ísť voliť v blížiacich sa parlamentných voľbách. Rozprávame sa o zodpovednosti a dôvere, o otvorenom spoločenstve, kde chápeme aj našu zodpovednosť za veci verejné a solidaritu s tými, ktorí majú nedostatok. Pre sobotňajšiu voľbu vám ponúkame niekoľko inšpirácii. Vás,…

Tip na zaujímavú konferenciu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pozýva spolu so svojimi partnermi na vedeckú konferenciu s názvom Sociálno-výchovné kontexty práce s ohrozenou mládežou. Konferencia sa uskutoční 26.4.2012 v Žiline. Cieľom konferencie je rozprava o účasti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, psychológie, sociológie, praktickej filozofie a teológie pri účinnej práci s mládežou v postmodernej spoločnosti predovšetkým so zameraním na…