Eurocourse 2012 Lost in Translation? – Communication & Participation

EuroCourse je tréningovo-formačné stretnutie mladých od 18 rokov z organizácií Fimcap Europe, do ktorej patrí aj eRko. Tento rok sa uskutoční v termíne 30.3. – 4. 4. 2012 v nemeckom Mníchove. Očakávaní sú účastníci zo Slovenska, Talianska, Belgicka, Nemecka,  Švajčiarska, Holandska, Dánska, Rumunska, Litvy a Katalánska. O priebeh stretnutia sa bude starať miestna organizácia KJG,…

Pôstom cez BIBLICKÉ STRETKÁ k veľkonočnej radosti

Aj na tohtoročné pôstne obdobie  pre teba a tvoje stretko pripravila duchovno-pastoračná komisia BIBLICKÉ stretká  – 6. stretnutí so SLOVOM nášho Pána. Ak chceš takto prežiť pôst so svojim stretkom, prihlás sa do  15. februára 2012 zaslaním prihlášky na emailovú adresu ivan@erko.sk. Následne Ti bude zaslaný materiál ku stretkám. Komu sú určené Biblické stretká? 1.) Vedúcim a deťom…

J. CH. Korec: „Ja sa za vás modlím“

Dňa 17.1.2012 sme navštívili otca kardinála Korca v Nitre. Na súkromnej návšteve sme sa zúčastnili traja eRkári Ďury Králik, Ivan Kňaze a Maroš Čaučík. Poinformovali sme ho o činnosti, o priebehu Dobrej noviny. Vyberáme aj pre vás, milí eRkári niekoľko povzbudení, ktoré nám venoval: „Buďte svedkami.“ Ak pociťujeme, že rozprávať o hodnotách je dnes čoraz ťažsie, máme podľa slov otca…

Novinka pre tvoje stretko – vychovnyprogram.erko.sk

Pozývame Ťa zapojiť sa do trojmesačného Výchovného programu. Na prvom stretku sa deti dozvedia info o danom svätcovi a o  vlastnosti, ktorú budú trénovať. V programe sú zvolené tri konkrétne ciele, ktoré chceme v rámci danej vlastnosti dosiahnuť. Vo výchovnom programe sú ku každej zručnosti vypracované tri stretká, kde sa rozvíjajú jednotlivé ciele. Je na vás…

Vykračujme…

… ruka v ruke, malí i veľkí, cestami – necestami, v snehu, za dažďa, či v dňoch zaliatych slnkom… No najmä radostne, spolu a v svedectve viery… celým Novým rokom 2012…

… prajme si spoločne…

Pekný rok Ti prajú všetci zo strediska eRka

World Camp Paraguay 2012

Cez priateľstvo a nádej budujme solidaritu – tak znie heslo nasledujúceho, v poradí už 6. World Campu, ktorý sa uskutoční od 14. júla do 2. augusta 2012.  Každé 3 roky usporadúva FIMCAP (strešná organizácia svetových katolíckych organizácií) toto stretnutie animátorov z celého sveta, na ktorom majú mladí dobrovoľníci od 20 do 30 rokov možnosť zakúsiť medzinárodnú spoluprácu počas dobrovoľníckej…

Srdce v rukách – dobrovoľník 2011

Tak znel prvý ročník oceňovania dobrovoľníkov zo Žilinského kraja, ktorý pri príležitosti  Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiadala Rada mládeže Žilinského kraja. Nominácie na ocenenie 29 dobrovoľníkov napokon poslalo 14 mimovládnych organizácií a 9 neformálnych skupín občanov. Nezávislá komisia sa napokon spomedzi nominantov vybrala 26 dobrovoľníkov. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo v stredu, 7. decembra 2011 o 16:00, v historickej…

5. december – Dobrovoľníctvo ako životný štýl

5. december prežíva detská organizácia eRko podobne ako mnoho iných v znamení Medzinárodného dňa dobrovoľníctva. V roku 2011, ktorý bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva uskutočnilo eRko medzi svojimi členmi anketu, na ktorú odpovedalo 513 eRkárov (402 žien a 111 mužov), zo všetkých oblastí Slovenska, kde eRko pôsobí. Viac ako 300 odpovedajúcich pracuje s deťmi v ich…

Dobrovoľníkom k ich dobrovoľníckym meninám:)

Milý volič dobra! Ďakujeme Ti za všetko, čo si s nezištnosťou doteraz urobil pre deti. Prajeme Ti všetko najlepšie k Tvojím dobrovoľníckym meninám (5. december – Medzinárodný deň dobrovoľníctva). Želáme Ti najmä čas, ktorého majú „aktivisti“ ako Ty vždy málo a zároveň vedenie Ducha Svätého,  aby si darovaný čas vedel dobre a múdro využiť. Nech všetko, do čoho sa…