Vykračujme…

… ruka v ruke, malí i veľkí, cestami – necestami, v snehu, za dažďa, či v dňoch zaliatych slnkom… No najmä radostne, spolu a v svedectve viery… celým Novým rokom 2012…

… prajme si spoločne…

Pekný rok Ti prajú všetci zo strediska eRka

World Camp Paraguay 2012

Cez priateľstvo a nádej budujme solidaritu – tak znie heslo nasledujúceho, v poradí už 6. World Campu, ktorý sa uskutoční od 14. júla do 2. augusta 2012.  Každé 3 roky usporadúva FIMCAP (strešná organizácia svetových katolíckych organizácií) toto stretnutie animátorov z celého sveta, na ktorom majú mladí dobrovoľníci od 20 do 30 rokov možnosť zakúsiť medzinárodnú spoluprácu počas dobrovoľníckej…

Srdce v rukách – dobrovoľník 2011

Tak znel prvý ročník oceňovania dobrovoľníkov zo Žilinského kraja, ktorý pri príležitosti  Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiadala Rada mládeže Žilinského kraja. Nominácie na ocenenie 29 dobrovoľníkov napokon poslalo 14 mimovládnych organizácií a 9 neformálnych skupín občanov. Nezávislá komisia sa napokon spomedzi nominantov vybrala 26 dobrovoľníkov. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo v stredu, 7. decembra 2011 o 16:00, v historickej…

5. december – Dobrovoľníctvo ako životný štýl

5. december prežíva detská organizácia eRko podobne ako mnoho iných v znamení Medzinárodného dňa dobrovoľníctva. V roku 2011, ktorý bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva uskutočnilo eRko medzi svojimi členmi anketu, na ktorú odpovedalo 513 eRkárov (402 žien a 111 mužov), zo všetkých oblastí Slovenska, kde eRko pôsobí. Viac ako 300 odpovedajúcich pracuje s deťmi v ich…

Dobrovoľníkom k ich dobrovoľníckym meninám:)

Milý volič dobra! Ďakujeme Ti za všetko, čo si s nezištnosťou doteraz urobil pre deti. Prajeme Ti všetko najlepšie k Tvojím dobrovoľníckym meninám (5. december – Medzinárodný deň dobrovoľníctva). Želáme Ti najmä čas, ktorého majú „aktivisti“ ako Ty vždy málo a zároveň vedenie Ducha Svätého,  aby si darovaný čas vedel dobre a múdro využiť. Nech všetko, do čoho sa…

LUSK 131 KSUL

Okrem farebnej obálky ti vianočno-adventný LUSK prináša duchovné vitamíny nielen do studeného počasia, vypracované stretká na zaujímavé témy, či tvorivé námety (možno aj na vianočné darčeky:). Nechýba ani stránka ProLife komisie venovaná téme ľudskej dôstojnosti. A napokon, čo nevygoogliš to vylúskaš v infostránkach:) Prajeme Ti požehnaný Advent odmenený ozajstným príchodom Krista všade tam, kde budú…

Detský čin pomoci alias októbrové „dobročinenie“ malých i veľkých

Detský čin pomoci tento rok oslovil približne 1 271 detí a 210 vedúcich. 70 skupiniek pomocníkov z celého Slovenska držalo druhý koniec lana horolezca Petra, ktorý si vďaka dobrým skutkom splnil svoj veľký sen – vystúpiť na vrchol vysokej hory. „Pomáhame kráčať k výšinám“. Aj tento rok počas mesiaca október prichádzala pomoc všade tam, kde detské „senzory“ zachytili,…

Fimcap Day – Green Day

20. november je dňom vyhlásenia Dohovoru práv dieťaťa OSN. Fimcap, organizácia, ktorej sme členom, sa k propagácii tohoto dňa zapojí predĺžením svojej „Zelenej akcie“. Svojich členov pozýva zamerať svoju pozornosť na životné prostredie.  eRko sa tiež v rámci ročnej témy Kto tvorí s láskou neničí! zapojilo do tejto kampane poskytnutím materiálov a hier z ročnej témy. Viac informácií…