Stretnutie novej Celoslovenskej rady eRka

Prvé stretnutie 23 zástupcov z piatich územných rád sa konalo symbolicky v eRkodome v Liptovskej Osade – v dome, ktorého rekonštrukciu a prestavbu schválila na svojom prvom stretnutí bývalá Celoslovenská rada. Novozvolení radari boli bližšie oboznámení so svojimi kompetenciami a úlohami, spoločne budovali jeden team, v skupinových prácach si zadefinovali svoje úlohy na svoje volebné…

Dobrovoľníci so srdcom na dlani

V Košiciach sa dňa 2.12.2009 konala konferencia dobrovoľníkov, ktorú organizovalo Regionálne dobrovoľnícke centrum v Košiciach v spolupráci s OZ Žabky. eRkári z OC Košice pred konferenciou nominovali manželov Hudákovcov za dlhoročné pôsobenie vo farnosti Seňa. Betka s Jožkom na konferencii získali ocenenie “Srdce na dlani”, ktoré im určite patrí za ich námahy a obety pre…

Tvorivo realizuj vieru

Cez víkend 20. – 22. 11. 2009 sa v Pastoračnom centre Jonatán v Pruskom konali dva kurzy.  Dobronovinový – na ňom boli zaškolené a vyslané nové zodpovedné osoby za Koledovanie Dobrej noviny; a kurz Tvorivo realizuj vieru, ktorý viedli manželia Danka a Jožko Kudryovci. Kurzu TRV sa zúčastnilo viac ako 20 mladých ľudí zo všetkých…

Pripravujeme Tak Tik blok 2010

taktikMilý eRkár, aj pre rok 2010 pripravujeme tvoj eRkársky plánovací kalendár s inšpirujúcimi myšlienkami a miestom pre Tvoje poznámky. Ak máš záujem o Tak-Tik blok 2010, stačí kontaktovať svojho vedúceho OC najneskôr do konca novembra. Bližšie info ohľadom Tak tik bloku 2010 u svojho vedúceho OC.

Ročná téma a stretká

Prelistoval si prvú časť príručky k ročnej téme a už nemáš čo robiť na stretkách? Druhá časť príručky MIESTO NA ZEMI – Tu žijem rád je na svete a pomaly sa dostáva do všetkých končín Slovenska. Hľadaj ju vo svojej schránke alebo sa informuj u svojho vedúceho oblastného centra. Dúfame, že ti bude nápomocná pri…

Pochváľte sa:)

SKMBT_C30009111910030Odfoťte sa pri predstavení alebo pri výrobe vianočného divadielka a pošlite nám foto na lusk@erko.sk! TU si môžeš stiahnuť doplnok k stretku z LUSKu 119 – scenár jasličkovej pobožnosti, ktorú môžeš s deťmi nacvičiť:)

KONCERT VĎAKY

Kolednícka akcia Dobrá novina pripravila pri príležitosti vstupu do svojho 15. ročníka benefičný KONCERT VĎAKY, ktorým sa chce poďakovať darcom a koledníkom za ich dlhoročnú a obetavú účasť a podporu. Zároveň chceme priblížiť Dobrú novinu širšej verejnosti, odpovedať na otázku, aký je jej cieľ a kam smerujú získané prostriedky. Umeleckým programom prispeli – Martinka Bobáňová…

13. 11. – Svätomartinské stretnutie detí v Bratislave

Od pradávnych čias sa ľudia na jeseň, za dlhých tmavých večerov snažili rozveseliť a zahnať tmu všetkým,  čo dokázalo vydávať svetlo. Bratislavskí eRkári sa pred tromi rokmi rozhodli pokračovať v tradícii lampiónových pochodov na sviatok svätého Martina. Tento zvyk má vraj nemecký pôvod a ako vieme, v Bratislave, predtým Pressburgu, boli mnohí obyvatelia Nemci.  Svätý…