Terka získala ocenenie Most 2008

Vytvorené partnerstvá a hlavní aktéri práce s deťmi a mladými ľuďmi dominovali štvrtému ročníku slávnostného odovzdávania ocenenia Most, Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2008 v bratislavskom divadle West. V štyroch kategóriách si ocenenie Most prebralo spolu päť víťazov. Jeho cieľom je zviditeľniť dobré príklady…