Napni plachty – ako sa mám usilovať o pokoj v srdci?

Posledné týždne sa ako keby život na Slovensku zastavil. Niektorí vnímajú, že majú odrazu viac času – na rodinu, upratovanie, štúdium,… Iní sa zas snažia zladiť pracovné povinnosti s podmienkami, ktoré nastali. Je to nová situácia, na ktorú si všetci zvykáme. Situácia, ktorá aj odhliadnuc od mediálnych správ (či už pozitívnych, či negatívnych) zasieva do srdca…

Aj neviditeľný človek je DAR

25. marec slávime sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa. Tento rok chceme “zviditeľniť neviditeľných”. Lebo aj ich život je DARom. Preto si i sám pripomeň, že ty sám si DARom. Si stvorený pre lásku a máš neskutočnú hodnotu!    Čo znamená byť darom?   Dar vzbudzuje úžas. Zatajený dych, pokukovanie len tak…

KPR III.: Rešpektovanie

Ak chcem spolupracovať s deťmi, potrebujem poznať detský svet, prijať a rešpektovať ho. Čo to znamená, môžeme sa rozpamätať na prednášky z kurzov o vývinovej psychológii či o tom, ako myslia deti. Veci, na ktoré by sme mali brať ohľad, dávať si na ne pozor, snažiť sa im zabrániť v súvislosti s brzdením detskej vnímavosti…

KPR II.: Potenciál

Potenciál je v poslednej dobe veľmi používané slovo. Môžeme ho chápať ako nevyužité schopnosti a zručnosti, ktoré v nás driemu, skryté možnosti našich akcií, naše dary. Efektívnu spoluprácu si vzhľadom k potenciálu môžeme predstaviť ako puzzle. Dielce sú tak originálne, že musíte študovať každý zvlášť – farbu, tvar, líniu – aby ste našli ten, ktorý…

KPR: získaj deti k spolupráci

Zdravotníci isto zbystrili pozornosť, lebo táto skratka je im známa. (A veríme, že základy KPR – kardiopulmonálnej resuscitácie, ovláda každý z nás.) Tieto tri písmenká však môžu byť aj takou “prvou pomocou” každého vedúceho, aby získal svoje deti na stretku k spolupráci.   Komunikácia Môže sa stať, že dieťa nereaguje na naše požiadavky, robí si…

Umenie odmeniť

Ako eRkár si človek, ktorý vychováva. Môžeš pri tom používať viacero výchovných prostriedkov – pravidlá, pochvaly, ja-výroky a mnoho iných. Špeciálne sa stretávame s odmenami a trestami. Čo znamenajú?   Odmena je motivujúca, trest zastavujúci. Odmena jednoducho motivuje deti byť lepšími. Neobmedzuje ich a dáva im možnosť hľadať nové originálne riešenia, či prekonávať svoje vlastné…

Lalalaický apoštolát

Aj ty si hRdinom, aj ty si apoštolom. Si teda povolaný byť…   SVETLOM ,,Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a…