Kurz na kľúč (namiesto Začíname)

Zmena! Na tomto mieste sa nachádzali informácie ku kurzu Začíname. Nakoľko sa nám ohlásili viacerí záujemci o prácu s deťmi, ktorí nespĺňali dolnú hranicu veku (15), rozhodli sme sa poupraviť obsah kurzu, aby bol aj pre nich dostupný. Nový Kurz na kľúč síce nenahrádza kurz Začíname (ten ponúkneme opäť na jar), no obsahovo je bohatý…

Priateľstvo a pomoc bez hraníc

O tom, že eRkári vedia budovať otvorené spoločenstvo aj mimo hraníc SR, svedčia aj Prešovskí eRkári. V spolupráci s farnosťou Sv. Mikuláša sa zapojili do veľkého projektu Priateľstvo a pomoc bez hraníc, v rámci ktorého sa stretli s deťmi aj mladými z Ukrajiny. Monika Balčáková, VOC Prešov: “Prvýkrát sme sa s ukrajinskými deťmi stretli cez víkend, 9.-11.…

Letné tábory

Stovky eRkárov – detí aj vedúcich zažijú cez prázdniny letné táborové dobrodružstvo. eRkári skoro z mnohých farností na Východe sa chystajú na letný tábor. Prajeme veľa pekných zážitkov, pekné priateľstvá a dobrý čas na spoločnej ceste viery pre malých aj veľkých.