Letné tábory

Sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a môžu sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. V tábore majú deti viac času a príležitostí prehĺbiť sa v tom, čo spoznali a prežívali na stretkách počas školského roka. Tábor po organizačnej aj obsahovej stránke pripravujú vedúci na spoločných stretnutiach, kde vzájomným upevňovaním vzťahov, zjednocovaním názorov na výchovné pôsobenie i na priebeh programu tábora zabezpečia jeho dobré uskutočnenie. Ak sa vedúci rozhodnú do tábora vziať deti, ktoré nechodia do stretka, môžu to urobiť podľa vlastného zváženia. Na zachovanie charakteru práce v eRku a jeho cieľov sa však odporúča, aby sa na tábore zúčastnilo aspoň 50% detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na živote spoločenstiev.

Pozri aj...