EuroCourse 2015

V Nitre sa od 8. – 12. apríla 2015 uskutočnil tréningový seminár pod názvom Enjoy your freedom! (Maj radosť zo svojej slobody!). Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s FIMCAP (Medzinárodná federácia katolíckych mládežníckych hnutí). Na stretnutie pricestovalo 17 mladých vedúcich z Belgicka, Litvy, Dánska, Malty a Katalánska. Hlavnou témou bola sloboda a jej vzťah k zodpovednosti…

Misijná púť detí Levoča

Na púti detí v Levočij sa zúčastnilo asi 1 500 účastníkov. Počas putovania na Mariánsku horu sa rozprávali o téme Blahoslavení čistého srdca… a o zmierení. Deti priniesli ako obetný dar spolu 100 kg zemiakov, ktoré organizátori odovzdali Spišskej diecéznej charite na potreby núdznych. Miesto: Levoča.