FOTO: Arcidiecézna púť detí v Marianke 2022

28.5. na Púti detí v Marianke priniesli malí i veľkí pútnici svoje obety, skutky lásky a modlitby za pokoj vo svete, v školách, v rodinách i vo vlastných srdciach. Ďakujeme všetkým a prosíme...
2. júna 20220 DownloadsDownload