Páči sa vám, čo robíme s deťmi?

Pridaj sa k daru

Podporte nás

Spolu s deťmi robíme: pravidelné stretká, tábory, Rebrík, Dobrá novina, Detský čin pomoci, Vypni telku, zapni seba!, Sviečka za nenarodené deti a Deň počatého dieťaťa, Púte detí, Dni radosti…

Aj Ty sa môžeš stať podporovateľom eRka, aby deti kráčali cestou radosti, cestou k zrelosti.

 

Daruj nám nenšiu sunu pravidelne

Klub pravidelných darcov

Podpor nás pravidelnou sumou. Viac o klube pravidelných darcov.

Jednorázovo online platbou

Daruj nám € cez online systém, aby deti robili kroky na ceste k zrelosti.

E-shopuj a podpor eRko

Pri nákupe cez e-shop

Nestojí ťa to ani cent. Po nákupe cez plugin podporte.sk získa aj eRko.

Vypíš to pre eRko

Pošt. poukážkou / na účet

eRko – HKSD

Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Banka: 4000713543/3100, Sberbank, Bratislava

Variab. symbol: 4444

IBAN: SK88 3100 0000 0040 0071 3543

Ako je eRko financované?

eRko – HKSD je občianske združenie zaregistrované v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. Sme zároveň laické hnutie v Cirkvi a pomáhame dobrovoľnícky v oblasti výchovy detí, aby robili kroky k osobnej kresťanskej zrelosti. Sme nezisková organizácia, ktorá funguje na členskom princípe – naše zdroje tvoria príspevky a granty.

Ako detská organizácia sa pravidelne uchádzame o dotáciu z MŠVVaŠ SR určenú na podporu práce s deťmi a mládežou a príležitostne sa uchádza o ďalšie granty z verejných zdrojov alebo zdrojov z nadácií. eRko každoročne získava prostriedky z 2% z dane. eRko nie je systematicky financované Cirkvou, z mediálnej zbierky KBS má pravidelnú podporu pre časopis Rebrík, na svoju činnosť získava príležitostne dary aj z Cirkvi. Ďalšie dary získava eRko od svojich sympatizantov. Podrobný finančný prehľad nájdete v našej výročnej správe.

Na to, aby sme mohli lepšie rozvíjať naše aktivity potrebujeme získať viac vlastných zdrojov z dobrovoľných príspevkov. Jedným z dôvodov je aj výrazný pokles štátnej dotácie na činnosť eRka v posledných rokoch.

Prečo sa rozhodli darovať?

„lebo v eRku som za tie roky zažila veľa pomoci, podpory a požehnania, tak je načase podať to ďalej aj takýmto spôsobom :)“

„Boh nám požehnal a eRko je moja srdcová záležitosť…“

„veseleho darcu Boh miluje” a chcem byt Bohom milovana 🙂 a erko mne velmi pomohlo v mojej “puberte” …“

„eRko robí skvelé veci pre mladých ľudí aj pre celú spoločnosť a veľmi efektívne nakladá aj s financiami…“

„inak byť s eRkom teraz neviem…“

„aj ja som rástla v eRku…“

„eRko je mojou stálou srdcovou záležitosťou už takmer 25 rokov…“

Ostaň s nami

eRko môžeš podporiť aj modlitbou, zapojením sa do aktivít a šírením dobrých myšlienok.

Detské spoločenstvá

 • 7 200 členov
 • 400 spoločenstiev detí
 • 150 táborov ročne
 • Kurzy pre vedúcich detí
 • Vypni telku, zapni seba!
 • Detský čin pomoci
 • Púte detí

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka

 • 26 000 koledníkov
 • 77 000 navštívených rodín
 • 30 podporených projektov ročne
 • Založená v r. 1995
REBRIK-objavuj_RGB

Časopis Rebrík pomáha deťom spoznávať svet a rozširuje ich vedomosti a zručnosti.

 • Katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov
 • 8 000 čitateľov
 • Publikácie pre deti
 • Založený v r. 1990