Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu, aj keď je to niekedy ťažké. Obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť. Mám radosť a radosť je moja sila.   Preto, ako eRkár mám takýto postoj k:   K svojim mimoškolským aktivitám Žijem to, keď… svoj čas využívam racionálne a zodpovedne volím si priority – uvedomujem si, že moja eRkárska…

Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovzdávať  skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový – nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.   Preto, ako eRkár mám takýto postoj k:   Alkoholu a nočnému životu… Nechcem dávať deťom zlý príklad. Alkohol môže viesť k závislosti a ničiť vzťahy.  Žijem to,…

Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup. Objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva. Tvorivo hľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti. Prijímam druhého, som tolerantný.  Rozvíjam spoluprácu. Konštruktívne riešim konflikty. Podieľam sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijem. Som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok. Preto, ako eRkár mám takýto postoj ku: Komunikácii… To, ako…

Mám úctu k životu

Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť. Mám radosť z toho, že ako muži a ženy sa dopĺňame, a tak môžeme robiť svet krajším. Mám v úcte život a chránim ho. Viem, že život začína počatím a končí prirodzenou smrťou. Viem, že človek je stvorený, aby bol darom pre spoločenstvo osôb v láske. Preto,…

Mám živú vieru

Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný, rozprávam sa s Ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam Sväté Písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom. Preto, ako eRkár mám takýto postoj k: Sviatostnému životu… Úlohou sviatostí je spôsobiť v nás to, čo pripomínajú, čo nám…