Koledníci u prezidenta SR 2015

13.1.2015 zavítali do prezidentského paláca koledníci Dobrej noviny. V mene všetkých koledníkov zavinšovali prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi koledníci z Námestova, Banskej Bystrice – Fončorda a z trnavy (farnosť katedrály sv. mikuláša). Prezident poďakoval koledníkom za to, že myslia na núdznych a pomáhajú svojou činnosťou ľuďom v afrických krajinách.   Miesto: Bratislava

Detský čin pomoci 2014

Do Detského činu pomoci 2014 sa zapojilo 3739 detí a ich vedúcich v 154 skupinách v 120 obciach Slovenska. Šesťsto vedúci detských spoločenstiev eRka, ale i učiteľov zo 16 zapojených škôl motivovali deti k skutkom nezištnej pomoci počas celého októbra heslom Vytrvaj v pomoci. Okrem dobrých skutkov vo svojej rodine a okolí vyzbierali deti v rámci kampane 617,86 kg uzáverov z plastových…

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Púť detí Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Hlavnou témou bolo objavovanie tajomstva Sedembolestnej Panny Márie, a to formou štyroch katechéz v svätom údolí, ktoré si pripravili mladí animátori eRka. Deti prišli do Marianky po pútnických cestách z Rače alebo zo Stupavy, kde s preukazom Pútnika v ruke absolvovali pútnické úlohy. Deti priniesli aj obetné dary: potraviny pre bezdomovcov v nocľahárni sv. Vincenta de…