Deň počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa – 25. marec Pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, pomáha šíriť úctu ku každému počatému ľudskému životu a šíriť informácie o pomoci pre tehotné ženy nachádzajúce sa v krízových situáciách.  Kampaň  je možné podporiť nosením bielej stužky a robením rôznych aktivít prehlbujúcich úctu k životu v týždni okolo 25. marca.  Biela stužka je symbol…

Letné tábory

Letné tábory Sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a môžu sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. V tábore majú deti viac času a príležitostí prehĺbiť sa v tom, čo spoznali a prežívali na stretkách počas školského roka. Tábor po organizačnej aj obsahovej stránke pripravujú vedúci na spoločných stretnutiach, kde vzájomným upevňovaním vzťahov, zjednocovaním názorov na výchovné…

Vypni telku, zapni seba

Vypni telku, zapni seba! Vypni telku, zapni seba! je celoslovenská kampaň pre deti a dospelých na podporu aktívneho prežívania voľného času. Organizuje ju eRko-HKSD od roku 2001. Voľný čas a jeho využívanie ovplyvňuje životný štýl detí. Voľný čas môže byť dobrým základom pre rozvoj dieťaťa, jeho schopností, zručností, záľuby a vzťahy. Týždeň s „Vypni telkou“,…

Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti Pripomíname si pamiatku nenarodených detí. Môžeme tak urobiť krátkym zastavením a zamyslením, alebo zapálením sviečky pred gynekologickými oddeleniami, pamätníkmi nenarodených detí, pri krížoch alebo v oknách svojich domov. Kampaň je organizovaná Fórom života. Sviečka za nenarodené deti, lebo: • aj deti, ktoré sa nemohli narodiť, žili život a niekedy sa na to zabúda. My na ne…

Rebrík

Rebrík Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Pomáha deťom v ich duchovnom raste.  Okrem toho Rebrík dieťaťu vždy ponúka pekné čítanie duchovné témy primerané jeho veku hravé precvičenie školského učiva mnoho súťažných úloh drobnosti pre jeho šikovné ruky…