Obnova eRkárov

Na pozvanie Anky Kolesárovej sa vyše 80 eRkárov stretlo na celoslovenskej Obnove eRkárov a rozhodlo žiť čistotu. Svojimi slovami nás povzbudili hostia o. Pavol Hudák a o. Ľuboš Laškoty. Hudobno-poetickým pásmom o Márii Magdaléne prispelo zoskupenie Poetica Musica. Zatiahli sme na hlbinu aj cez púť k Ankinmu hrobu, adoráciu, spoločné rozhovory, hry, sv. zmierenia,…  …