eRko
Tlačivo 2 %

POMÔŽTE NÁM, ABY DETI

RÁSTLI SPOLU V RADOSTI

Vytvárame detské stretká na celom Slovensku. Podporujeme viac ako 1 000 animátorov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú deťom.

Podporte stretká, tábory a vzdelávanie animátorov.

2 % pre eRko

Údaje eRka

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava – Ružinov

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00605093

FYZICKÁ OSOBA

1. Som zamestnanec a daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Na stiahnutie

Postup

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2023.
 • Vypíšte v prospech eRka tlačivo VYHLÁSENIE (je súčasťou aj daňového priznania)
 • Doručte obe tlačivá, resp. daňové priznanie na daňový úrad do 30.4.2023.

Ak sú Vaše 2 % minimálne 3 €, môžete ich celé alebo časť z nich venovať eRku.

 1. Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2022. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2022).
 2. Vypíšte tlačivo Napíšte výšku vašich 2 % z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy. Z tejto sumy si vypočítajte 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2).
 3. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane 2022 spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy doručte do 30.4.2023 na akýkoľvek daňový úrad (napr. podľa miesta trvalého pobytu) – osobne alebo poštou.

2. Som zamestnanec, ALE daňové priznanie si podávam sám 

Postup

 • Uveďte údaje eRka v daňovom priznaní vašej organizácie
 • Doručte daňové priznanie na daňový úrad
  do 31.3.2023 (prípadne v predĺženej lehote)

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3 €.

Firma a PO

Postup

 • Rozhodnite sa pre eRko :-).
 • Zistite si, či môžete poukázať 1 alebo 2 %.
 • Vpíšte údaje eRka do daňového priznania.
 • Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31.3.2023.

Otázky:

Väčšina firiem poukazuje 1 % z dane. Tie firmy, ktoré však v zdaňovacom období 2022 darovali neziskovkám finančné dary v hodnote minimálne 0,5 % sumy svojej dane, môžu teraz poukázať až 2 %.

Ak Vaša firma darovala eRku alebo akejkoľvek organizácii nezaloženej na podnikanie finančný dar vo výške minimálne 0,5 % vašej daňovej povinnosti za 2022. Firma môže tento dar darovať najneskôr do 31.3.2023, teda ide tu o zdaňovacie obdobie 2022.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov. 1 % alebo 2 % z dane môžete teda poukázať jednej, dvom alebo aj trom neziskovým organizáciám. Okrem eRka si teda môžete vybrať aj iné :-). Tu však platí, že minimálna suma poukázaná pre neziskovú organizáciu musí byť minimálne 8 €.

DOBROVOĽNÍK

Na stiahnutie

Postup

 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste minulý rok dobrovoľníčili.
 • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.

Otázky:

Pokiaľ ste ako dobrovoľník vykonávali v roku 2022 v ktorejkoľvek organizácii (občianskom združení a pod.) dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín – máte právo rozhodnúť až o 3 % zo svojej dane (nielen 2 %).

Stiahnuť si tlačivo, vypísať svoje údaje, počet hodín (resp. aj dátumy podujatí), poslať mailom na erko@erko.sk a čakať v pošte potvrdenie.

Áno. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov (napr. v 4 organizáciách po 10 hod.) – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

2 % DO ÚZEMIA

Prostredníctvom Vašich 2 % z dane dokážeme zabezpečiť kvalitnejšie stretká s deťmi v jednotlivých územiach, metodické materiály pre stretká, organizovať podujatia v regiónoch a ďalšie.

Západ

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ

Adresa: 8.mája 908/7, 927 01 Šaľa

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930101

 

Žilina

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina

Adresa: Borová 3345/41, 010 07 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930103

 

Banská Bystrica – Rožňava

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Banská Bystrica – Rožňava

Adresa: Turecká 195/17, 962 62 Sása

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930106

 

Východ

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Východ

Adresa: Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Topľou

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930107

 

Nitra

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Nitra

Adresa: Rybany 454, 956 36 Rybany

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930102

 

Orava – Liptov

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov

Adresa: 351, 027 42 Podbiel

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930104

 

Spiš

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Spiš

Adresa: Vlkovce 104, 059 71 Vlkovce

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930105

 

KONTAKT

V prípade otázok alebo problémov nás môžete kontaktovať na 0904 906 927, alebo prostredníctvom e-mailu na 2percenta@erko.sk.

O 2 % a ich používaní

Mechanizmus podpory občianskych aktivít. Je to zároveň možnosť pre vás, platcov dane, rozhodnúť o účele použitia časti svojich odvodov a priamo podporiť vami vybrané občianske združenie.

Jednej z organizácii, ktorá je zaregistrovaná Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Vybrať si môžete z organizácii, ktoré sa venujú niektorej z nasledujúcich činností: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Viac na www.rozhodni.sk.

Od roku 2002 zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov umožňoval fyzickým osobám rozhodnúť o 1% z nimi zaplatenej dane. Občania tak mali možnosť vybrať si jednu z registrovaných mimovládnych neziskových organizácii a poukázaním 1% z dane podporiť činnosť tých, ktorých prácu považujú za potrebné a užitočné.

Od roku 2004 do 2010 poukazovali fyzické osoby a aj právnické osoby 2% z dane

Od roku 2010 Právnické osoby poukazujú 1,5%, ale keď dajú dar vo výške 0,5%, tak môžu poukázať 2% z dane

Od roku 2012 Fyzické osoby poukazujú 2%, ale keď odpracujú 40 dobrovoľníckych hodín, tak môžu poukázať až 3%

Od roku 2016 Právnické osoby poukazujú 1%, ale keď dajú dar vo výške 0,5%, tak môžu poukázať 2% z dane