Podpora aktivít v území Orava – Liptov

Činnosť eRka v Území je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

V roku 2019 podporili činnosť eRka tieto inštitúcie:

Obec Suma v € Účel
Čimhová 50 Letný tábor
Liesek 600 Letný tábor
Likavka 1500 Letný tábor a činnosť
Liptovský Hrádok 800 Letný tábor
Liptovský Mikuláš 600 (v rozpočte mesta) Bambifest 2019
Oravská Lesná 3900 Letný tábor
Tvrdošín 300 Letný tábor
Žilinský samosprávny kraj 1000 Celoslovenské stretnutie eRkárov

Ďakujeme aj ďalším inštitúciám za podporu činnosti eRka, ktorú realizujú vedúci eRka pre deti z konkrétnej obce.

Čimhová

Liesek

Oravská Lesná

Liptovský Hrádok

Likavka