Podpora aktivít v území Orava – Liptov

Činnosť eRka v Území je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

V roku 2020 podporili činnosť eRka tieto inštitúcie:

Obec/firma Suma Účel
MUTTON s.r.o. (Expodom) rýchlorozkladací altánok 3m x 3m činnosť
Tvrdošín cca 1000€ Znížený nájom za priestory na stretávanie
Bobrovec 600 € činnosť eRka v Bobrovci
Oravská Lesná 3900€ 25. eRko tábor
Liptovský Hrádok 800€ Letný tábor LH
Hollen s.r.o. 500€ Letný tábor Sihelné
Likavka 2200€ činnosť eRka v Likavke

Ďakujeme aj ďalším inštitúciám za podporu činnosti eRka, ktorú realizujú vedúci eRka pre deti z konkrétnej obce.

Ďakujeme aj za podporu organizáciám a inštitúciám aj v minulosti (2019).

Oravská Lesná

Liptovský Hrádok

Bobrovec

Likavka

Hollen s.r.o.

Mutton s.r.o.