PRE DETI
PRE ANIMÁTOROV
ĎALŠIE INŠPIRÁCIE
ERKO.SK
Pôst s eRkom

2023: Prežime pôst spolu s deťmi

Želáme si, aby deti vďaka spoločenstvu radi pomáhali druhým. Aby brali nezištnú službu ako normálnu súčasť života, bez ktorej sa nedá vybudovať krajší svet. Veríme, že čas strávený s biblickými katechézami vám prinesie cenné podnety pre vašu nezištnú službu. Stiahnite si biblické katechézy na jednotlivé pôstne nedele.

Z NÁŠHO ARCHÍVU

Detské krížové cesty

2022: Dobre je nám tu

Kedy zažívame skutočnú jednotu? Život v spoločenstve automaticky neznamená, že sa cítime spolu vždy dobre. V pôstnom námete 2022 vás pozývame k vnútornej premene, akú zažívali apoštoli na hore Tábor. Želáme si, aby naše rodiny a stretká načerpali potrebné milosti pre vytváranie jednoty v spoločenstve.

 

 

2021: Zmena nášho srdca

Pripravili sme pre vás v eRku tento pôstny námet, aby ste v pôstnom období spolu s Vašimi deťmi premenili svoje srdcia, načerpali veľa duchovnej sily a od Pána prijali mnoho milostí.

2020: Verní hrdinovia

Biblické katechézy o hrdinoch viery – Abrahám, Dávid a Goliáš,
Moabka Rút, Pavol, Panna Mária a Ján Krstiteľ

2019: Almužna

Almužna je jeden z troch základných spôsobov prežívania pôstu.

2018: Odpustenie

Jedna z istých ciest k pokoju je cesta odpustenia. Táto cesta však nie je jednoduchá a často býva nesprávne pochopená.

Pôstne publikácie pre deti zredakcie Rebríka

Publikácie a materiály na pôst, ako je Moja Krížová cesta, Na krížovej ceste s tebou, ako aj OD POPOLCA K ALELUJA – maľovanky, doplňovačky, hlavolamy môžu deti povzbudiť a motivovať.

PRE ANIMÁTOROV

10 DNÍ o spoločenstve v Písme

 

Online biblické stretká
s čítaniami z nedele

Na biblických stretkách spolu uvažujeme nad slovami života, zdieľame sa a pomáhame si prenášať tieto slová do svojho života. Prostedníctvom biblických stretiek chceme dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.

Ako viesť biblické stretko? Prečítajte si tento návod a zásady.

„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)

Prečítaj Nový zákon za 40 dní

 

Ponúkame Ti tiež návod, ako prečítať celý Nový zákon za 40 dní. “Duch Svätý vám pripomenie všetko.” (Jn 14, 25). Aby Ti mal čo Duch Svätý pripomenúť v tvojom duchovnom živote, nasýť sa Slovom života. Dá sa to. Na každý deň to vychádza cca. 13 strán. Ak v tebe horí túžba spoznať Ježiša z rôznych uhlov pohľadu, nasleduj tento návod.

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

Pôstne zamyslenia pre mladých s názvom Forty4You

Pápežské misijné diela: Krížová cesta za všetky deti sveta