PRE DETI
ANIMÁTORI
RODINY
Pôst s eRkom

NÁMETY PRE DETI

Zmena nášho srdca

Pripravili sme pre vás v eRku tento pôstny námet, aby ste v pôstnom období spolu s Vašimi deťmi premenili svoje srdcia, načerpali veľa duchovnej sily a od Pána prijali mnoho milostí.

 

Z NÁŠHO ARCHÍVU

2020: Verní hrdinovia

Biblické katechézy o hrdinoch viery – Abrahám, Dávid a Goliáš,
Moabka Rút, Pavol, Panna Mária a Ján Krstiteľ

2019: Almužna

Almužna je jeden z troch základných spôsobov prežívania pôstu.

 

2018: Odpustenie

Jedna z istých ciest k pokoju je cesta odpustenia. Táto cesta však nie je jednoduchá a často býva nesprávne pochopená.

Detská krížová cesta 1

Pomodlite sa s deťmi krížovú cestu.

Detská krížová cesta 2

Prostredníctvom obrázkov pomôžte deťom hlbšie prežívať modlitbu krížovej cesty.

Pôstne publikácie pre deti

Publikácie a materiály na pôst, ako je Moja Krížová cesta, Na krížovej ceste s tebou, ale aj novinku OD POPOLCA K ALELUJAmaľovanky, doplňovačky, hlavolamy môžu deti povzbudiť a motivovať. Objednať sa dajú na www.rebrik.sk.

ANIMÁTORI a PÔST

10 DNÍ o spoločenstve v Písme

 

Online biblické stretká
s čítaniami z nedele

Na biblických stretkách spolu uvažujeme nad slovami života, zdieľame sa a pomáhame si prenášať tieto slová do svojho života. Prostedníctvom biblických stretiek chceme dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.

Ako viesť biblické stretko? Prečítajte si tento návod a zásady.

„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)

Prečítaj Nový zákon za 40 dní

 

Ponúkame Ti tiež návod, ako prečítať celý Nový zákon za 40 dní. “Duch Svätý vám pripomenie všetko.” (Jn 14, 25). Aby Ti mal čo Duch Svätý pripomenúť v tvojom duchovnom živote, nasýť sa Slovom života. Dá sa to. Na každý deň to vychádza cca. 13 strán. Ak v tebe horí túžba spoznať Ježiša z rôznych uhlov pohľadu, nasleduj tento návod.

PRE RODINY

Rodinám odporúčame stiahnuť si na webovej stránke Diecézneho katechetického úrady Spišskej diecézy liturgiu domácej cirkvi.