15. – 21.11.2021

„Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny.“
(Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Christifideles laici 46).

V duchu týchto slov organizuje Katolícka cirkev na Slovensku už od roku 2004 v novembri špeciálny Týždeň Cirkvi pre mládež. Z historického pohľadu je čas okolo 17. novembra spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému. Týždeň Cirkvi pre mládež sa každoročne slávi v tomto čase na lokálnej i celoslovenskej úrovni s rôznymi aktivitami duchovného a voľnočasového programu. Cieľom je povzbudiť mládež k aktívnemu a osobnému vzťahu s Bohom a identifikáciu s Cirkvou. 

Autor foto: Tomáš Slovák

ZAPOJTE SA

Zorganizujte aj vo Vašej farnosti aktivity pre deti a mládež. 

Adorácia 

Použiť text adorácie, ktorý viac hovorí k srdcu mladého človeka, zopár textov zozbieraných z materiálov z čistého, milosrdného a odvážneho roka prikladáme v prílohe.

Krížová cesta 

Rovnako ako pri adorácii odporúčame použiť text, ktorý je mladému človeku zrozumiteľný. Nejaké námety prikladáme v prílohe. Zaujímavým nápadom môže byť zorganizovanie krížovej cesty v prírode, v katastri obce/mestskej časti – účastníci si na základe indicií, príp. súradníc sami vyhľadávajú jednotlivé zastavenia. Pri nich môžu byť jednoduché úlohy na splnenie, výsledky takejto “interaktívnej” krížovej cesty môžete aj vyhodnotiť.

Medzigeneračná aktivita

Využite to, že farnosť je spoločenstvo, ktoré je viacgeneračné. Vymyslite aktivitu, v ktorej tieto generácie vzájomne prepojíte. Dajte napr. mladým možnosť napísať svoje úmysly modlitieb, následne pozvite staršiu generáciu, aby si dané úmysly rozobrali a modlili sa za ne. Môžete takto vytvoriť aj dvojice mladých + starších a vymyslieť pre nich rôzne aktivity. Peknou inšpiráciou môžu byť pre nás slová Sv. Otca Františka: “Áno, starí rodičia. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre: položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy.” Pozrite si aj toto milé videjko.

Vešpery mladých

Táto denná modlitba Cirkvi je často rezervovaná zasväteným osobám. Mnohí veriaci sa s ňou nemajú možnosť stretnúť. Toto je príležitosť priblížiť ju mladým, aby spoznali jej krásu a vznešenosť. Môžu sa modliť z papiera, ale aj z mobilu či tabletu…

Týždňová výzva (challenge)

V posledných rokoch je “in” prijať nejakú výzvu, dať si nejaký cieľ na určité obdobie. Vo väčšine však nejde o heroické výkony, ale o vytrvalosť v malom a v prekonávaní svojich vlastných limitov. Vymyslite spolu s mladými zaujímavú výzvu, ktorá môže, ale i nemusí v sebe niesť prepojenie s duchovným životom. Napríklad: denne desiatok ruženca, každý deň sv. omša,  “športovo-duchovná”: 7 krížov v okolí + desiatok ruženca, … 

Viac nápadov nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

INŠPIRÁCIE

 

PRÍLOHY 

ČO SA PODARILO?

V médiách

28.10.2021 – TV LUX – Doma je doma (čas: od 32:02)

8.11.2021 – Svet kresťanstva – Počas Týždňa cirkvi pre mládež chce eRko oživiť aktivity na farskej úrovni

10.11.2021 – Denník Štandard – eRko organizuje Farský Týždeň Cirkvi pre mládež 

10.11.2021 – Rádio Lumen – Infolumen (od 14:12)

15.11.2021 – Rádio Mária – Relácia “Radosť z viery” (16:00 – 17:00)

16.11.2021 – RTVS – Regina (od 12:30)

22.11.2021 – Rádio Lumen – Študentské šapitó (20:00 – 21:30)

KONTAKT

Podnety k prežívaniu farského Týždňa Cirkvi pre mládež Vám prinášame vďaka projektu Mladé srdce.

Napíšte nám

Pochváľte sa Vašou aktivitou, pošlite nám fotky:
mladesrdce@erko.sk

 

Mirka Siteková, koordinátorka projektu

 

Feri Koníček, obsahový koordinátor