eRko
Pomôž aj toto leto deťom a mladým z Ukrajiny

Aj tento rok Ťa povzbudzujeme k tomu, aby ste na svoje eRkotábory pozvali deti z Ukrajiny. Je to výborná príležitosť na ich začlenenie a môže to byť obohacujúca skúsenosť aj pre naše deti a animátorov. Hľadáme možnosti aj finančnej podpory. Ak by ste mali akékoľvek otázky, napr. by ste mali záujem zobrať deti z UA na váš tábor, ale nemáte na žiadne kontakt, ozvite sa Dominike na dominika.bujdakova@erko.sk Je tu pre vás. Zároveň vás prosíme, aby ste nám dali vedieť, ak zvažujete účasť detí z UA na vašich táboroch. Ďakujeme. 🙂

Pozývame Teba i Tvojich animátorov do služby animátora v táboroch pre deti z Ukrajiny i zo Slovenska, ktoré organizuje Spišská katolícka charita. Tábory budú mať pobytový charakter a budú sa realizovať v Ľubochni pri Ružomberku v 4 turnusoch: 3.-7.7., 17.-21.7., 31.7.-4.8. a 14.-18.8. Na každý turnus hľadáme 5 animátorov. Na jednom turnuse bude do 40 detí vo veku 8 – 12 rokov. Jazyková bariéra nebude prekážkou, keďže deti už dlhšie chodia do slovenských škôl. V prípade otázok napíš na dominika.bujdakova@erko.sk Ak máš záujem prihlásiť sa ako animátor do týchto táborov, prihlás sa, prosím, cez formulár. Následne Ťa budeme informovať o ďalších krokoch.

Prihlás sa

Organizácia DofE vytvorila trojmesačný buddy program Stand by me, ktorého cieľom je, aby mladí, ktorí utiekli pred vojnou, nepremárnili svoj potenciál, našli si kamarátov medzi slovenskými mladými a zmysluplne trávili čas. Zapoj sa aj Ty. Nebudeš len sprievodcom, ale spoločne s ukrajinským mladým si budete vzájomným obohatením, posilnite svoj osobnostný rozvoj a budete mať svojho mentora. Pozri si svedectvá buddy dvojíc.

Môžeš sa stať nielen buddym, ale aj mentorom pre 1 – 5 buddy dvojíc. Na úvod sa zúčastníš 4-hodinového metodického školenia, budeš mať k dispozícii metodiku i workshopy s odborníkmi. Celková Tvoja časová investícia pre mentorovanie bude 20 – 35 hodín počas 3 mesiacov. 

Ďalšie možnosti dobrovoľníctva

Veľkokapacitné centrum v Michalovciach

Slúži ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorí hľadajú podporu, ubytovanie, dopravu, informácie o azyle, ale i dočasné miesto na oddych a občerstvenie. Na webe dobrovolnicinahranici nájdeš viac info a svedectvá o tejto dobrovoľníckej službe.

Deti a mladí v Gabčíkove

Mladí zo Združenia saleziánskej mládeže DOMKA sa od vypuknutia vojny na Ukrajine venujú prostredníctvom krúžkov a iných voľnočasových aktivít približne 380 deťom a mladým, ktorí žijú v Gabčíkove. V tomto článku si viac prečítaj o možnosti pridať sa.

Drahí mladí, prosím vás, nepozerajte sa na život z balkóna‘, zaraďte sa do neho. Ježiš nezostal na balkóne, ale vstúpil do života. (…) Bojujte za spoločné dobro, buďte služobníkmi chudobných, buďte protagonistami revolúcie lásky a služby.

(Christus vivit, 174).

Materiály

Pre prácu s deťmi

Ako zapájať deti a mladých ľudí utekajúcich pred vojnou? (eRko)

Metodika k začleneniu ukrajinských detí (Slovenský skauting)


 

Námety na stretká

Inšpiruj sa námetmi s témou pokoja, nádeje a sprevádzania bolesti spôsobenej vojnou. Veď deti k solidarite a úcte so všetkými.

stretká zo stránky Hviezdy do tmy

Na úteku (Článok v časopise Rebrík)

Pre mladých

Hviezdy do tmy

V spolupráci eRka a DOMKY vznikla detská celoslovenská kampaň Hviezdy do tmy, ktorá prebiehala v mesiacoch apríl a máj. Jej cieľom bolo ukázať nádej v čase vojny, aktívne sa starať o pokoj a prejaviť solidaritu s trpiacimi ľuďmi na Ukrajine.  

www.hviezdydotmy.sk

eRko tábory s deťmi z Ukrajiny

Počas letných prázdnin 2022 sme v eRku zorganizovali viac ako 94 táborov. Okrem slovenských detí sa na eRkotáboroch zúčastnilo približne 30 detí z Ukrajiny. Prečítajte si viac v blogu.

 

Aj tento rok Ťa povzbudzujeme k tomu, aby ste na svoje eRkotábory pozvali deti z Ukrajiny. Je to výborná príležitosť na ich začlenenie a môže to byť obohacujúca skúsenosť aj pre naše deti a animátorov. Hľadáme možnosti aj finančnej podpory. Ak by ste mali akékoľvek otázky, napr. by ste mali záujem zobrať deti z UA na váš tábor, ale nemáte na žiadne kontakt, ozvite sa Dominike na dominika.bujdakova@erko.sk Je tu pre vás. Zároveň vás prosíme, aby ste nám dali vedieť, ak zvažujete účasť detí z UA na vašich táboroch. Ďakujeme. 🙂

Podporujeme aktivity pre deti a mladých v Gabčíkove

Tieto aktivity podporujeme vďaka finančným zdrojom holandskej organizácie Vastenactie.

Tábory pre deti z Gabčíkova

Počas letných prázdnin dobrovoľníci z DOMKY zorganizovali 4 tábory pre deti z Ukrajiny, ktoré žijú v Gabčíkove. Cieľom táborov bolo prostredníctvom športových, pohybových, tanečných, neformálnych vzdelávacích aktivít a katechéz, pomôcť tráviť zmysluplne čas, nájsť si nových priateľov, začleniť sa do spoločnosti a v neposlednom rade, naučiť sa a zažiť niečo nové. Viac si môžete prečítať v tomto článku.

Krúžky a vianočné aktivity 

Od apríla 2022 robia dobrovoľníci z DOMKY pravidelné výjazdy do Gabčíkova, kde žije približne 300 detí z Ukrajiny. Dobrovoľníci animátori si pripravujú výtvarné, hudobné, športové a vzdelávacie aktivity vo forme krúžkov. Vo vianočnom období pripravili Mikulášsky program plný hier a taktiež sa spolupodieľali na programe Vianočných trhov v Gabčíkove. Prečítajte si svedectvo z týchto návštev.

Obnovujeme svoj záväzok budovať budúcnosť podľa Božieho plánu: budúcnosť, v ktorej každý človek nájde svoje miesto a bude rešpektovaný; v ktorej migranti, utečenci, vysídlené osoby a obete obchodovania s ľuďmi môžu žiť v pokoji a dôstojne. Pretože Božie kráľovstvo sa uskutočňuje s nimi, bez vylúčených. Aj vďaka týmto bratom a sestrám môžu spoločenstvá sociálne, ekonomicky, kultúrne a duchovne rásť a zdieľanie rôznych tradícií obohacuje Boží ľud. Zasaďme sa všetci o budovanie inkluzívnejšej a bratskejšej budúcnosti! Migrantov treba prijať, sprevádzať, podporovať a integrovať.” pápež František, 25.9.2022

Kontakt

Pracuješ s deťmi a mladými z Ukrajiny v rámci eRko stretiek? Ozvi sa Dominike na dominika.bujdakova@erko.sk.