Metodický materiál + prílohy

PRE INŠPIRÁCIU

Prečítajte si o participácii detí a mládeže

Čo deti potrebujú? (web Nadácie pre deti Slovenska o potrebách detí)

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom (.pdf, Chlebničanová, Lenčo, Nadácia pre deti Slovenska)

Sila mladých (.pdf, Mičicová, Pokorný škrabský, Iuventa)

eRkárske skutky pomoci z minulých rokov

  • GRANČ-PETROVCE: My sme v sobotu pomáhali upratať Filagóriu, ktorá je za základnou školou. Kedysi tam bývali významný šľachtici našej obce ;).