Žiť ako pravé Božie deti znamená milovať blížneho a priblížiť sa k tomu, kto je sám a v ťažkostiach.

pápež František

AKO SA ZAPOJIŤ DO DČP?

Zaregistrujte svoju skupinku detí do kampane

Stiahnite si metodické materiály a grafický balík

Uskutočnite svoj DOBROčin a pošlite nám fotky

Šírte myšlienku kampane medzi ostatných

UROBTE S DEŤMI DOBROČIN

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV

PODBIEĽ: Dve nedele sme ponúkali v stánku pred kostolom misijný koláč, kávu a čaj. Vďaka dobrovoľným príspevkom sme podporili misijné dielo v Rusku.

ZUBEREC: Zorganizovali sme modlitbu ruženca za pokoj vo svete, nachystali koláče a hry pre deti a potom tí mladší upratovali lístie na dvore.

RABČICE: Maľovali sme zničený kríž na konci dediny a tiež sme pri ňom skrášlili priestor tak, že sme tam vysadili ruže, stromčeky a vyrobili lavičku.  

KŇAŽIA: Vyčistili sme a upravili zabudnuté pomníky na cintoríne.

ORAVSKÁ LESNÁ: Rozhodli sme sa vytvoriť oddychovú zónu pre mládež a miestnych obyvateľov. Pohodlné hojdacie siete a knihobúdka s knihami sa rýchlo stali obľúbenými miestom pre oddych.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Doniesli sme Misionárkam lásky, ktoré sa starajú o bezdomovcov trvanlivé potraviny, hygienické potreby, oblečenie a šálky. Ony nám na oplátku ukázali ako to u nich chodí.

TRENČIANSKA TURNÁ: Navštívili sme starších spoluobčanov u nich doma a v domove dôchodcov. Doniesli sme im vlastnoručne vyrobené darčeky a zaspievali si s nimi.

TRENČÍN: Zorganizovali sme zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre tých, ktorí sú v núdzi a podarilo sa nám vyzbierať 778 kg trvanlivých potravín a drogérie, ktorými sme zmiernili ťažké životné situácie mnohých rodín.

RYBANY: Pomáhali sme dobrovoľníkom z Komunity sv. Egídia v Topoľčanoch so starostlivosťou o ľudí bez domova. Pripravovali sme pre nich chlebíky, nalievali čaj a niektorí z nás sa s nimi rozprávali.

ŠAĽA: Zorganizovali sme narodeninovú oslavu pre deti z detského domova. Tento deň bol naplnený rôznymi súťažami, prehliadkou hasičov, tvorivými workshopmi a nechýbala ani výzdoba, koláče a tance.

VYSOČANY: Rozhodli sme sa zaviesť viaceré smetné nádoby na rôzne druhy odpadu. Následne sme zorganizovali malé náučné divadelné predstavenie o potrebách triedenia odpadu a problémoch našej Zeme, ktoré jej veľké množstvo smetí spôsobuje.

 VEĽKÁ LOMNICA: Vymysleli jednodňové športové podujatie s názvom Beh pre Ježiša. Projekt zahŕňal celú farnosť, deti aj dospelých. Naplánovali sme plán komunikácie, športové a herné disciplíny a nechýbal ani zaslúžený guláš.

KEŽMAROK: Navštívili sme hospic, kde sme klientom zaspievali a priniesli vyrobené darčeky.

MARKUŠOVCE: Napiekli sme dve dózy koláčov a navštívili deti v krízovom centre Alžbetka v Spišskej Novej Vsi.

SPIŠSKÁ BELÁ: Organizovali sme zbierku vrchnákov z PET fliaš, aby sme pomohli dievčaťu Vierke k zaplateniu liečby s jej diagnózou spinálnej atrofie I. typu.

Fotky nám posielajte na fotky@erko.sk

Foto 2021

Foto 2020

Foto 2019

Foto 2018

Foto 2017

Foto 2016

Foto 2015

DČP v médiách 2021

14. október, Ranné správy RTVS (od 41 minúty 20 sekundy)

Ako sa vám páčil Detský čin pomoci…

S deťmi sme v rámci stretiek prešli tému pomoc – blížnemu aj prírode. Rozprávali sme sa o tom či deťom niekto v týždni pomohol, či niekomu pomohli ony a či môžeme pomáhať aj inak. Prešli sme k téme triedenia odpadu a pomoc zvieratám. S deťmi sme potom vytvorili hmyzu hotel.

Účastníci DČP 2020 (eRkári z Pruského)

Nabudil nás webinár, ktorý sme mali v polovici októbra o stretkáčení online, či offline. O zapojenie sme povzbudili naše rodiny s deťmi a pomocných animátorov. Oplatilo sa. Ich úlohou bolo splnenie výziev, ktoré od nás dostali spolu s brožúrkou o téme DČP 2020.

Účastníci DČP 2020 (eRkári z Kanianky)

Vzhľadom na to, že sme DČP začali ešte naživo na stretkách, zmena do online priestoru neprebehla ideálne. Ponúkli sme rodinám 10 tipov, ako môžeme denne chrániť stvorenstvo. Do fb skupiny sme pridávali fotky, videá ako my starší chránime stvorenstvo a v rámci vyvrcholenia sme deti vyzvali k DOBROčinu. Počas kampane sme deťom ešte posielali kahoot kvízy, podľa pripravených kvízov z druhého stretka. Ako ocenenie pre zapojených im plánujeme vyrobiť a poslať obrúsky z včelieho vosku. Žiaľ sme nedostali skoro žiadnu spätnú väzbu, tak predpokladáme, že rodiny sa nestihli tak prestaviť z toho živého režimu (v ktorom sme ešte v septembri a začiatkom októbra fungovali) do online či rodinného offline režimu…

Účastníci DČP 2020 (eRkári zo Šale)

„Každý rok sa zapájame do Detského činu pomoci, a veľmi sme sa tešili na aktivity, ktoré budeme robiť počas kampane. Nakoľko situácia s koronavírusom bola v našom okrese náročná a nestihli sme sa osobne stretnúť, komunikovali sme s našimi deťmi v našej facebookovej stránke, kde sme im zadávali úlohy, oni nám posielali fotky ako sa im darí úlohy splniť. Bolo to iné, ale deti mali z toho radosť“

Účastníci DČP 2020 (eRkári z Rabčíc)

Do Detského činu pomoci sme sa zapojili prvýkrát a deti boli radi, že aj síce maličkosťou, ale predsa mohli pomôcť. Ďakujeme, že organizujete takúto kampaň.

Účastníci DČP 2020 (Farnosť Kurimany)

Každé dieťa si vybralo na stretku výzvu, ktorú sa snažilo plniť. Najviac to bolo: šetriť s vodou. Deťom sa plnenie výzvy páčilo a nepokladali to za náročné. Rodičia zhodnotili Dobročiny pozitívne. Ďakujeme za množstvo námetov na zorganizovanie kampane. Radi sa zapojíme aj nabudúce:-)

Účastníci DČP 2020 (Farnosť Kozárovce)

„Do akcie sme sa zapojili prvýkrát a veľmi sa nám páčila. Bolo to veľmi náročné počas pandémie, ale deti to napriek tomu bavilo.“

Účastníci DČP 2020 (Farnosť SNP sv. Rodiny Považská Bystrica)

Tešíme sa, že sme sa mohli zapojiť do tejto akcie. Hlavne sa opäť potvrdilo, že deti, mladí a ich rodičia i učitelia dokážu krásne spolupracovať a byť solidárni, hoci mnohí z nich sa delili tým „málom“, ktoré sami majú. V prílohe prikladáme list od bratov kapucínov z Bratislavy.

Pozdravujeme a tešíme sa na ďalší ročník „Detského činu pomoci“!

Účastníci DČP 2020 (Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín)

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo svojom okolí.

  • Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých a konať zo srdca.
  • Pomáhame ľuďom v našej obci a staráme sa o naše okolie.
  • Prejavujeme iniciatívu a odvahu. Vychádzame zo seba a učíme sa prekonávať prekážky.