Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo svojom okolí.

 • Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých a konať zo srdca.
 • Pomáhame ľuďom v našej obci a staráme sa o naše okolie.
 • Prejavujeme iniciatívu a odvahu. Vychádzame zo seba a učíme sa prekonávať prekážky.

Foto 2017

Foto 2016

Foto 2015

Foto 2014

Skutky pomoci v kampani 2017

Ako sa vám páči Detského činu pomoci…

Za všetkých eRkárov z Bobrovca sa vám chcem poďakovať za to, že na nás myslíte a takto dobre sa o nás staráte. Veľmi si ceníme vašu prácu, hlavne organizáciu podobných kampaní a prípravu metodických materiálov. Ste pre nás veľkou pomocou.

Účastníci DČP 2017

Na duchovných osobnostiach sa Vám podarila vystavať pekná téma, ďakujeme a prajem veľa elánu, napádov a trpezlivosti.

Účastníci DČP 2017

Témy boli spracované zaujímavo a dostatočne doplnené aktivitami-zabralo nám to dosť času a to sme ani všetko dokonale nestihli…

Účastníci DČP 2017

Tohtoročné DČP sa mi veľmi páčilo, program bol vymyslený zrozumiteľne a dal sa celkom ľahko zvládnuť. Som veľmi spokojná. A zdá sa mi, že tohtoročný čin deti naozaj zaujal a že pre ne nebol len štyrmi stretkami ako každé iné, ale že bol pre ne výnimočnými stretkami, ktoré ich nenechali len sedieť, ale nabudili ich aj konať. Tak, ako to má byť. 🙂

Účastníci DČP 2016

Vďaka za úžasnú myšlienku a materiály, ktoré sme takmer naplno využili (trošku sme si doplnili, prispôsobili :). Ďakujeme aj za mailovú podporu počas trvania DČP. Len tak ďalej!

Účastníci DČP 2016

Ďakujeme, že venujete čas na prípravu týchto materiálov, ktoré sú vždy aktuálne a potrebné. Uľahčuje nám to našu prácu s deťmi, a tak vďaka Vám môžeme my viesť, rozvíjať a budovať život lásky v nás, v našich deťoch a v našom okolí. Ďakujeme 🙂

Účastníci DČP 2016

SKUTKY MILOSRDENSTVA

 • Hladných kŕmiť
 • Smädných napájať
 • Nahých odievať
 • Pocestných sa ujať
 • Väzňov vykupovať
 • Chorých navštevovať
 • Mŕtvych pochovávať
 • Hriešnikov napomínať
 • Nevedomých vyučovať
 • Pochybujúcim dobre radiť
 • Zarmútených tešiť
 • Krivdu trpeulivo znášať
 • Ubližujúcim odpúšťať
 • Za živých a mŕtvych sa modliť