Nič nám nie je také vlastné, ako nadväzovať vzájomné vzťahy a navzájom sa potrebovať. (Sv. Bazil)

AKO SA ZAPOJIŤ DO DČP?

Zaregistrujte svoju skupinku detí do kampane

Stiahnite si metodické materiály a grafický balík

Uskutočnite svoj DOBROčin a pošlite nám fotky

Šírte myšlienku kampane medzi ostatných

DOBROČINY Z MINULÝCH ROČNÍKOV

BRUSNICA: Pripravili sme otvorené popoludnie pre farnosť na tému DOBROdružstvo pokoJA. Ako hosť prednášala Lucia Molnárová.

DETVIANSKA HUTA: Potešili sme starých ľudí obrázkami a pomocou v záhrade. Piekli sme medovníky a z dobrovoľných príspevkov sme prispeli na kúrenie v našej filiálke.

GRANČ-PETROVCE: Navštívili sme starších manželov a jednu babku, ktorá býva sama. Zaspievali sme im a dozvedeli sme sa zaujímavosti z ich života. Napiekli sme im koláče a vyrobili darčeky.

JACOVCE: Pripravili sme kultúrny program pre starkých v obci a vyrobili pre nich darčeky

KEŽMAROK: Navštívili sme hospic, kde sme klientom zaspievali a priniesli vyrobené darčeky.

KŇAŽIA: Vyčistili sme a upravili zabudnuté pomníky na cintoríne.

KOŠICE, ZŠ: Pripravili sme malé darčeky, ktoré sme skryli na rôzne miesta v škole. Ostatné deti si ich tam nájdu ako prekvapko a môžu si ich nechať.

LENDAK: Navštívili sme klientov v dennom stacionáry. Zahrali sme im scénku a darovali kvety. Veľmi milo nás privítali a pohostili.

LIPTOVSKÁ TEPLÁ: Vyrábali sme a posielali pohľadnice pre neznámych starých ľudí.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Deti na stretku upiekli bábovky, ktoré sme potom spolu zaniesli deťom do Domu svätej Kláry.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK: Vyrobili sme darček pre staršiu pani, ktorá nevládze chodiť do kostola. Navštívili sme ju a zaspievali jej.

MARKUŠOVCE: Napiekli sme dve dózy koláčov a navštívili deti v krízovom centre Alžbetka v Spišskej Novej Vsi.

PODBIEĽ, DETI: Navštívili sme tri dôchodkyne, ktoré nemohli prísť na stretnutie dôchodcov v obci. Okrem darčekov sme im odovzdali v mene obecného úradu poukaz na nákup potravín.

PODBIEĽ, MLADÍ: Dve nedele sme ponúkali v stánku pred kostolom misijný koláč, kávu a čaj. Vďaka dobrovoľným príspevkom sme podporili misijné dielo v Rusku.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Doniesli sme Misionárkam lásky, ktoré sa starajú o bezdomovcov trvanlivé potraviny, hygienické potreby, oblečenie a šálky. Ony nám na oplátku ukázali ako to u nich chodí.

RYBANY: Pomáhali sme dobrovoľníkom z Komunity sv. Egídia v Topoľčanoch so starostlivosťou o ľudí bez domova. Pripravovali sme pre nich chlebíky, nalievali čaj a niektorí z nás sa s nimi rozprávali.

SEŇA: Upravovali sme okolie farského pozemku.

SPIŠSKÁ BELÁ: Organizovali sme zbierku vrchnákov z PET fliaš, aby sme pomohli dievčaťu Vierke Hriňákovej k zaplateniu liečby s jej diagnózou spinálnej atrofie I. typu.

TOPOĽČIANKY/HOSTIE: Navštívili sme staré tetušky, doniesli sme im kvety a oni nám porozprávali o svojom detstve, ukázali svoje fotografie a dali nám rady do života. Tiež sme upratovali farský pozemok od lístia.

TRENČIANSKA TURNÁ: Navštívili sme starších spoluobčanov u nich doma a v domove dôchodcov. Doniesli sme im vlastnoručne vyrobené darčeky a zaspievali si s nimi.

TRENČÍN: Zbierali sme potraviny pre sociálne slabšie rodiny, o ktoré sa stará Centrum pre rodinu.

TRNAVA, ZŠ: Napiekli sme medovníčky so srdiečkovými poďakovaniami. Priniesli sme ich do domu seniorov. Zaspievali sme im, zarecitovali a venovali sa špeciálne tým, ktorí sú odkázaní na lôžko.

VYSOKÉ TATRY: S pokojom a radosťou sme navštívili aj našich už dobrých známych starých ľudí v zariadení pre seniorov v Tatranskej Polianke.

ZÁKOPČIE, ZŠ: Robili sme zbierku pre Charitu Čadca.

ZUBEREC: Zorganizovali sme modlitbu ruženca za pokoj vo svete, nachystali koláče a hry pre deti a potom tí mladší upratovali lístie na dvore.

Fotky nám posielajte na fotky@erko.sk

Foto 2019

Foto 2018

Foto 2017

Foto 2016

Foto 2015

Ako sa vám páčil Detský čin pomoci…

Doma sme s mamkami upiekli medovníkové srdiečka, ktoré sme na stretku balili spolu s animátormi a pripravili ich  na misijnú nedeľu. Potom sme ich predávali za dobrovoľný príspevok. Vyzbierané peniaze vedúci poslali na ,,Boj proti hladu”. Aktivita sa nám páčila, pretože nám to pripomenulo vianočný čas a o to s väčšou chuťou sme pracovali na tvorení medovníčkov. Modlili sme sa spolu za misionárov. Ľuďom sa páčila naša aktivita a ocenili našu snahu.

Účastníci DČP 2019 (Zuberec)

Ako dobročin sme si zvolili pomôcť nášmu pánovi farárovi s uprataním farskej a kostolnej záhrady a farskej klubovne. Nakoľko sa o záhrady nemá kto starať, tak naša pomoc bola veľmi vítaná a ocenená obdivom a chválou ľudí. Aj my sme s  mali radosť, že sme dopomohli k peknému výzoru týchto farských spoločných miest. Okrem toho sme pripravili sviečky na kampaň Sviečka za nenarodené deti.

Účastníci DČP 2019 (Sereď)

Vymysleli sme, že v nedeľu poobede budeme venovať svoj čas psíkom z miestneho útulku a pôjdeme ich vyvenčiť. Dobročin sme z veľkej časti sami zrealizovali a veľmi sme sa tešili, že sme mohli uskutočniť. Majiteľka útulku z nás bola veľmi prekvapená, aj z toho akí sme boli ochotní a dohodli sme sa, že keď sa nám zas bude dať prísť, tak radi prídeme psíkov znovu vyvenčiť a zahrať sa s nimi.

Účastníci DČP 2019 (Kremnica)

Nacvičovali sme spoločne divadelné predstavenie. Bolo to miestami náročné, ale mali sme z toho radosť. Veľmi sme sa tešili na vystúpenie a aj z nácvikov predstavenia.  Chceli by sme v divadelných stretkách pokračovať. Ohlasy ľudí taktiež na seba nenechali dlho čakať, ľudia ocenili divadelný projekt potleskom a povzbudili nás k ďalším reprízam. Divadelné stretká sme mali spojené aj s ročnou témou eRka, ktorá bola pekná.

Účastníci DČP 2019 (Bobrovec)

Rozhodli sme sa vyčistiť hroby od konárikov a lístia. Pri jednom hrobe sme si pripomenuli život pána Dobranského – šíriteľa ružencového bratstva vo farnosti, aj v diecéze.  Pomodlili sme sa desiatok ruženca. Druhý zanedbaný hrob kňaza Ľudovíta Hedry sme vypleli od buriny, vyzdobili ho kvetmi a kamienkami a tiež sme sa pomodlili. Boli sme z práce nadšení a pracovali sme s chuťou. Na záver sme sa zahrali a prialo nám aj slnečné počasie. Tešili sme sa z reakcií ľudí, boli milo prekvapení a páčila sa im naša radosť a elán pracovať.

Účastníci DČP 2019 (Široké)

Počas Detského činu pomoci sme navštívili miestny domov dôchodcov. Pripravili sme si kultúrny program a darčeky pre ľudí v domove dôchodcov. Rozprávali sme sa, dozvedeli sme sa veľa nových informácií, piesní a do budúcnosti sme dostali vzácne rady. Starší ľudia majú radi spoločnosť a pri nás im rýchlejšie ubehol čas. Keď sme sa vracali domov, tak sme boli unavení, ale o to viac šťastní a povzbudení. Bol to veľmi pekne strávený deň.

Účastníci DČP 2019 (Oravská Lesná)

Za všetkých eRkárov z Bobrovca sa vám chcem poďakovať za to, že na nás myslíte a takto dobre sa o nás staráte. Veľmi si ceníme vašu prácu, hlavne organizáciu podobných kampaní a prípravu metodických materiálov. Ste pre nás veľkou pomocou.

Účastníci DČP 2017

Na duchovných osobnostiach sa Vám podarila vystavať pekná téma, ďakujeme a prajem veľa elánu, napádov a trpezlivosti.

Účastníci DČP 2017

Témy boli spracované zaujímavo a dostatočne doplnené aktivitami-zabralo nám to dosť času a to sme ani všetko dokonale nestihli…

Účastníci DČP 2017

Tohtoročné DČP sa mi veľmi páčilo, program bol vymyslený zrozumiteľne a dal sa celkom ľahko zvládnuť. Som veľmi spokojná. A zdá sa mi, že tohtoročný čin deti naozaj zaujal a že pre ne nebol len štyrmi stretkami ako každé iné, ale že bol pre ne výnimočnými stretkami, ktoré ich nenechali len sedieť, ale nabudili ich aj konať. Tak, ako to má byť. 🙂

Účastníci DČP 2016

Vďaka za úžasnú myšlienku a materiály, ktoré sme takmer naplno využili (trošku sme si doplnili, prispôsobili :). Ďakujeme aj za mailovú podporu počas trvania DČP. Len tak ďalej!

Účastníci DČP 2016

Ďakujeme, že venujete čas na prípravu týchto materiálov, ktoré sú vždy aktuálne a potrebné. Uľahčuje nám to našu prácu s deťmi, a tak vďaka Vám môžeme my viesť, rozvíjať a budovať život lásky v nás, v našich deťoch a v našom okolí. Ďakujeme 🙂

Účastníci DČP 2016

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo svojom okolí.

  • Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých a konať zo srdca.
  • Pomáhame ľuďom v našej obci a staráme sa o naše okolie.
  • Prejavujeme iniciatívu a odvahu. Vychádzame zo seba a učíme sa prekonávať prekážky.