„Konajme obyčajné veci s láskou a stanú sa neobyčajnými.“

Október patrí v eRku už tradične kampani Detský čin pomoci. Aj tento rok však v originálnom šate, inšpirovaný dvomi veľkými výzvami. Tou prvou je Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec, tou druhou ročná téma aj ty HRDINOM.

Cieľom DČP i ročnej témy je, aby deti i animátori spoznali hrdinu v sebe. Veď my sme tí pokrstení a poslaní! Navyše, aj my máme superschopnosti, hoci niekedy nevnímame, že sú super a možno ich nevnímame ani ako schopnosti. Spoznanie vlastného hrdinstva je veľmi dôležité, avšak samo o sebe vôbec nestačí.

Budeme sa spoločne usilovať, aby si deti svoje hrdinstvo uvedomili a rozhodli sa pre hrdinskú misiu vo svete i doma. Vo svete pomáhajú ruky misionárov – pripojíme sa k nim v modlitbe! Doma pomáhajú naše ruky – pripojme sa k priateľom! Lebo robiť dobro tam, kde sme my, nedokáže nikto lepšie než práve my.

#MyMission

DČP 2019 je výzva aj pre Teba samotného. Či už sa do DČP zapojíš so svojim stretkom alebo nie, skús si nájsť čas a zamyslieť sa nad tým, aká je Tvoja misia v tomto svete. Pre niekoho je misiou návšteva suseda, nájsť si čas počúvať, pomoc vo farnosti alebo dobrovoľníctvo. Akákoľvek misia je darom pre druhých a môžeme sa jej zdieľaním obohacovať v jednej svetovej rodine – v Cirkvi. Súčasťou Mimoriadneho misijného mesiaca je aj akcia #MyMission, ktorá nás vyzýva nielen k zamysleniu sa nad vlastnou životnou misiou, ale aj k jej odvážnemu zdieľaniu s druhými. (viac info na http://misijnediela.sk/2019/08/zdielajte-mymission/)

AKO SA ZAPOJIŤ DO DČP?

Zaregistrujte svoju skupinku detí do kampane

Stiahnite si metodické materiály

Uskutočnite svoj DOBROčin

Šírte myšlienku kampane medzi ostatných

DOBROČINY Z MINULÝCH ROČNÍKOV

BRUSNICA: Pripravili sme otvorené popoludnie pre farnosť na tému DOBROdružstvo pokoJA. Ako hosť prednášala Lucia Molnárová.

DETVIANSKA HUTA: Potešili sme starých ľudí obrázkami a pomocou v záhrade. Piekli sme medovníky a z dobrovoľných príspevkov sme prispeli na kúrenie v našej filiálke.

GRANČ-PETROVCE: Navštívili sme starších manželov a jednu babku, ktorá býva sama. Zaspievali sme im a dozvedeli sme sa zaujímavosti z ich života. Napiekli sme im koláče a vyrobili darčeky.

JACOVCE: Pripravili sme kultúrny program pre starkých v obci a vyrobili pre nich darčeky

KEŽMAROK: Navštívili sme hospic, kde sme klientom zaspievali a priniesli vyrobené darčeky.

KŇAŽIA: Vyčistili sme a upravili zabudnuté pomníky na cintoríne.

KOŠICE, ZŠ: Pripravili sme malé darčeky, ktoré sme skryli na rôzne miesta v škole. Ostatné deti si ich tam nájdu ako prekvapko a môžu si ich nechať.

LENDAK: Navštívili sme klientov v dennom stacionáry. Zahrali sme im scénku a darovali kvety. Veľmi milo nás privítali a pohostili.

LIPTOVSKÁ TEPLÁ: Vyrábali sme a posielali pohľadnice pre neznámych starých ľudí.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Deti na stretku upiekli bábovky, ktoré sme potom spolu zaniesli deťom do Domu svätej Kláry.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK: Vyrobili sme darček pre staršiu pani, ktorá nevládze chodiť do kostola. Navštívili sme ju a zaspievali jej.

MARKUŠOVCE: Napiekli sme dve dózy koláčov a navštívili deti v krízovom centre Alžbetka v Spišskej Novej Vsi.

PODBIEĽ, DETI: Navštívili sme tri dôchodkyne, ktoré nemohli prísť na stretnutie dôchodcov v obci. Okrem darčekov sme im odovzdali v mene obecného úradu poukaz na nákup potravín.

PODBIEĽ, MLADÍ: Dve nedele sme ponúkali v stánku pred kostolom misijný koláč, kávu a čaj. Vďaka dobrovoľným príspevkom sme podporili misijné dielo v Rusku.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Doniesli sme Misionárkam lásky, ktoré sa starajú o bezdomovcov trvanlivé potraviny, hygienické potreby, oblečenie a šálky. Ony nám na oplátku ukázali ako to u nich chodí.

RYBANY: Pomáhali sme dobrovoľníkom z Komunity sv. Egídia v Topoľčanoch so starostlivosťou o ľudí bez domova. Pripravovali sme pre nich chlebíky, nalievali čaj a niektorí z nás sa s nimi rozprávali.

SEŇA: Upravovali sme okolie farského pozemku.

SPIŠSKÁ BELÁ: Organizovali sme zbierku vrchnákov z PET fliaš, aby sme pomohli dievčaťu Vierke Hriňákovej k zaplateniu liečby s jej diagnózou spinálnej atrofie I. typu.

TOPOĽČIANKY/HOSTIE: Navštívili sme staré tetušky, doniesli sme im kvety a oni nám porozprávali o svojom detstve, ukázali svoje fotografie a dali nám rady do života. Tiež sme upratovali farský pozemok od lístia.

TRENČIANSKA TURNÁ: Navštívili sme starších spoluobčanov u nich doma a v domove dôchodcov. Doniesli sme im vlastnoručne vyrobené darčeky a zaspievali si s nimi.

TRENČÍN: Zbierali sme potraviny pre sociálne slabšie rodiny, o ktoré sa stará Centrum pre rodinu.

TRNAVA, ZŠ: Napiekli sme medovníčky so srdiečkovými poďakovaniami. Priniesli sme ich do domu seniorov. Zaspievali sme im, zarecitovali a venovali sa špeciálne tým, ktorí sú odkázaní na lôžko.

VYSOKÉ TATRY: S pokojom a radosťou sme navštívili aj našich už dobrých známych starých ľudí v zariadení pre seniorov v Tatranskej Polianke.

ZÁKOPČIE, ZŠ: Robili sme zbierku pre Charitu Čadca.

ZUBEREC: Zorganizovali sme modlitbu ruženca za pokoj vo svete, nachystali koláče a hry pre deti a potom tí mladší upratovali lístie na dvore.

Fotky nám posielajte na fotky@erko.sk

Foto 2018

Foto 2017

Foto 2016

Foto 2015

Ako sa vám páči Detského činu pomoci…

Za všetkých eRkárov z Bobrovca sa vám chcem poďakovať za to, že na nás myslíte a takto dobre sa o nás staráte. Veľmi si ceníme vašu prácu, hlavne organizáciu podobných kampaní a prípravu metodických materiálov. Ste pre nás veľkou pomocou.

Účastníci DČP 2017

Na duchovných osobnostiach sa Vám podarila vystavať pekná téma, ďakujeme a prajem veľa elánu, napádov a trpezlivosti.

Účastníci DČP 2017

Témy boli spracované zaujímavo a dostatočne doplnené aktivitami-zabralo nám to dosť času a to sme ani všetko dokonale nestihli…

Účastníci DČP 2017

Tohtoročné DČP sa mi veľmi páčilo, program bol vymyslený zrozumiteľne a dal sa celkom ľahko zvládnuť. Som veľmi spokojná. A zdá sa mi, že tohtoročný čin deti naozaj zaujal a že pre ne nebol len štyrmi stretkami ako každé iné, ale že bol pre ne výnimočnými stretkami, ktoré ich nenechali len sedieť, ale nabudili ich aj konať. Tak, ako to má byť. 🙂

Účastníci DČP 2016

Vďaka za úžasnú myšlienku a materiály, ktoré sme takmer naplno využili (trošku sme si doplnili, prispôsobili :). Ďakujeme aj za mailovú podporu počas trvania DČP. Len tak ďalej!

Účastníci DČP 2016

Ďakujeme, že venujete čas na prípravu týchto materiálov, ktoré sú vždy aktuálne a potrebné. Uľahčuje nám to našu prácu s deťmi, a tak vďaka Vám môžeme my viesť, rozvíjať a budovať život lásky v nás, v našich deťoch a v našom okolí. Ďakujeme 🙂

Účastníci DČP 2016

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo svojom okolí.

  • Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých a konať zo srdca.
  • Pomáhame ľuďom v našej obci a staráme sa o naše okolie.
  • Prejavujeme iniciatívu a odvahu. Vychádzame zo seba a učíme sa prekonávať prekážky.