Je najvyšším rozhodovacím orgánom eRka. Tvorí ju určený počet volených zástupcov z jednotlivých územných rád a predseda hnutia. Členovia celoslovenskej rady (CSR) sú volení zástupcami Územnej rady na obdobie 3 rokov. Celoslovenská rada sa schádza minimálne 2-krát ročne. Medzi jej zasadnutiami ju zastupuje Predsedníctvo. Okrem 5 členov CSR za jednotlivé ÚR sú jeho členmi predseda hnutia a poverený člen za sekretariát (Maroš Čaučík).

Bratislavsko-trnavská územná rada

 • Miroslava Selecká (predsedníctvo)
 • Ján Prachár
 • Šimon Sádovský

Nitriansko-žilinská územná rada

 • Dominika Olejková (predsedníctvo)
 • Marek Časnocha
 • Lukáš Slamka
 • Aďa Arpášová
 • Peter Máťoš

Banskobystricko-rožňavská územná rada

 • Jojo Zelezník (predsedníctvo)
 • Lenka Mrázová
 • Anka Gímešová
 • Ján Michalský

Spišská územná rada

 • Michal Božík (predsedníctvo)
 • Lukáš Marťák
 • Tomáš Andor
 • Ondrej Tabák
 • Veronika Brandysová

územná rada Východ

 • Lucka Molnárová (predsedníctvo)
 • Števka Komendátová
 • Jana Ptaková

Predsedníctvo

Medzi zasadnutiami CSR eRko zastupuje Predsedníctvo.

Okrem 5 členov CSR za jednotlivé ÚR sú jeho členmi predseda hnutia a poverený člen za sekretariát (Maroš Čaučík).