S každým dieťaťom by sa malo zachádzať a starať sa oň ako o dar od Boha s prirodzeným právom na dôstojnosť života a telesnú integritu, ktoré musia byť rešpektované, podporované a chránené všetkými.

Kódex používania obrazov a podávania správ

Kódex zostavili mimovládne organizácie pracujúce v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja a rozvojového vzdelávania združené v Európskej konfederácii mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií CONCORD v roku 2006. Od roku 2010 sa ku Kódexu pripojila aj Platforma mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku.

V roku 2012 sa ako signatár pridalo i eRko – Dobrá novina.

Samotné znenie Kódexu: Kódex používania obrazového materiálu a podávania správ (.pdf, 807 kB)

Bezpečnosť detí na táboroch

Všetky výlety, vrátane jednodňových a pobytových podujatí si vyžadujú dostatočnú predchádzajúcu prípravu s dôrazom na bezpečnosť.

V prípade letných táborov je potrebné zabezpečiť vyhovujúce podmienky stravovania, ubytovania, hygieny, programu a osobného odpočinku vzhľadom na zákon 355/2007 z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý mládežnícky vedúci by mal konať podľa Bezpečnostnej príručky o letných táboroch (v prílohe), ktorá sa zaoberá spôsobom informovania účastníkov a ich rodičov, dôležitými telefónnymi číslami, zodpovednosťou za prípadné aktivity, ktoré môžu zapríčiniť škodu na majetku, zdraví, a živote a správaním v špeciálnych situáciách (plávanie, lezenie, nočná hra).

Bezpečnostná príručka (.pdf, 320 kB)

Kontakt

Máš otázku, podnet na lepšie zabezpečenie ochrany detí alebo máš podozrenie na porušenie bezpečnosti?

Kontaktuj nás na:

Juraj Králik, juraj.kralik@erko.sk

Lucia Molnárová, lucka@erko.sk