Aktuálne info o ekonomickom živote v eRku

Tešíme sa, že každé územie bude mať v roku 2019 svojho administrátora:

– pomôže, poradí, skonzultuje s vami veci dopredu, vybaví objednávku ak treba a skontroluje vyúčtovanie. On následne zabezpečí aj preplatenie dotácie z projektu.

 • Dada Verešpejová – Územie Východ a Spiš, kontakty: dada.verespejova@erko.sk,       tel. O2 0944 916 531,  orange 0908 061739
 • Yoyo Korený – Územie BB-RV, kontakty: jozef.koreny@erko.sk,                                                                                                        tel. orange 0908 777 161    
 • Mirka Selecká – Územie Západ, kontakty:   miroslava.selecka@erko.sk,                                                                                     tel. stredisko:   0907 713 169
 • Katka Cibulová – Územie Nitra, kontakty:   katarinacibulova@gmail.com,                                                                                     tel. 0905 877 806
 • Katka Hriniková – Územia Žilina, kontakty: koakala@gmail.com,                                                                                                  tel. 0902 296 618
 • Yoyo Korený – Územia ORLI, kontakty:  jozef.koreny@erko.sk,                                                                                   tel. 0948 460 440

Každé územie má svoj účet, osobitne sleduje príjmy a výdavky každého OC. Tento účet je určený na to, aby vám z neho hradili faktúry v prípade potreby (nič neplaťte zo súkromných účtov) a aby vám naň mohli prísť platby – napr. dotácie od obce, príspevky na tábor a podobne.  Všetky podrobnosti si treba dohodnúť s administrátorom.

Potrebné usmernenia nájdeš na erko.sk/tabory

V tomto roku sa prepláca dotácia hneď po predložení vyúčtovania – najlepšie do 10 dni po ukončení akcie. Je dôležité na tlačive vyúčtovania uvádzať číslo účtu, kam bude možné peniaze preposlať.

V prípade letných táborov – ak máte problém zálohovať si vyššiu sumu z vlastných zdrojov, môžete si cez svojho koordinátora a administrátora požiadať o zálohu – prostredníctvom vyplneného formulára:

formular_ ziadost o zalohu

Najlepšie hneď po akcii – kým si ešte pamätáš, čo máš spraviť, čo si kupoval

Termíny-na-vyúčtovanie-projektov-2019

Dôležité kontakty

sídlo:  Miletičova 7, 821 08  Bratislava

IČO:  00605093

DIČ:  2020848214

kontakty:  zuzkacau@erko.sk, miroslava.selecka@erko.sk, tel.: 0907 713 169

číslo účtu:  SK35 3100 0000 0040 0071 3527, Sberbank – LUBASKBX

sídlo: Bullova 5, 841 01  Bratislava

IČO: 00605093,  pod IČO:  006050930101

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Miroslava Selecká  kontakt:  miroslava.selecka@erko.sk

administrátor: Miroslava Selecká  kontakt:  miroslava.selecka@erko.sk

číslo účtu: SK24 8330 0000 0020 0094 6022,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane:  SK47 8330 0000 0026 0110 5560, Fio banka

sídlo: Nová ulica 366/76, 013 13 Konská

IČO: 006050930103

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Mária Straňanková  kontakt:  maria.stranankova@erko.sk

administrátor: Katka Hriniková  kontakt:  koakala@gmail.com

číslo účtu: SK95 8330 0000 0021 0111 5092,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane:   

sídlo: Hradišská 627/6, 031 04  Liptovský Mikuláš

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Jozef Korený  kontakt:  jozef.koreny@erko.sk

administrátor: Jozef Korený  kontakt:  jozef.koreny@erko.sk

číslo účtu: SK26 8330 0000 0021 0143 7016,  Fio banka

sídlo: Hlavná ulica 52/35, 053 05  Granč-Petrovce

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Peter Forgáč   kontakt:  peter.forgac.forgy@gmail.com

administrátor: Dada Verešpejová kontakt:  dada.verespejova@erko.sk

číslo účtu: SK83 8330 0000 0025 0094 6010,  Fio banka

sídlo: Kamenica č.323, 082 71  Lipany

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Lucia Molnárová kontakt: lucka@erko.sk

administrátor:  Dada Verešpejová kontakt:  dada.verespejova@erko.sk

číslo účtu: SK42 8330 0000 0028 0094 6020,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane: 

sídlo: Rabčekova 4, 949 07  Nitra

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Zuzana Hallová  kontakt:  zuzana.hallova@erko.sk

administrátor:  Katka Cibulová  kontakt: katarinacibulova@gmail.com

číslo účtu: SK74 8330 0000 0021 0094 6011,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane:  SK44 8330 0000 0024 0110 5582, Fio banka

sídlo: Turecká 195/17, 962 62 Sása

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Roman Popper  kontakt: roman.popper@erko.sk

administrátor:  Jozef Korený  kontakt:  jozef.korený@erko.sk

číslo účtu: SK48 8330 0000 0029 0140 8715,  Fio banka

Administrátor – kto to je a čo všetko s ním môžeš vybaviť?

 • vystavovanie objednávok
 • pomoc so žiadosťami na MU a OU
 • Regranting –  pomoc pri vyúčtovaní projektov (aj z iných zdrojov) + vykonanie prvotnej kontroly vyúčtovaných projektov, vypísanie krycieho listu a vystavanie pokladničných dokladov
 • úhrada faktúr cez BU územia, sledovanie účastníckych príspevkov a pod.
 • poradenstvo pri vyúčtovaní a pomoc pri spravovaní dotácie F a pri riešení problémov v tejto oblasti (v spolupráci s RK)
 • Členská zóna (kontrola podujatí, prípadne pomoc pri ich nahrávaní)
 • Zozbieranie, spracovanie a vyúčtovanie projektov a PN (za územie)
 • Hľadanie nových zdrojov v rámci regiónu (nadácie, MU, OU) – informovanie vedúcich a farností – posúvanie možností, poradenstvo, pomoc a konzultácia pri podávaní projektov
 • Kampaň 2% z dane
 • Evidencia a vyúčtovanie členských príspevkov
 • Vedenie pokladne a spravovanie BU územia
 • inventarizácia majetku v území (1x za 4 roky)

Možnosť dohodnúť si v území Kurz o 3 grošoch – na vyúčtovanie výdavkov v eRku, podľa možností, záujmu a potreby účastníkov a v závislosti od kapacity administrátora.

Jeseň – bude možnosť kurzu na prípravu a podávanie projektov – viac info nájdete v aktualitách na tejto stránke.