Predseda eRka

Mgr. Juraj Králik

juraj.kralik@erko.sk

Zástupkyňa predsedu, koordinátorka Cesty eRkára a územná koordinátorka pre Východ

Mgr. Lucia Molnárová

lucia.molnarova@erko.sk

Finančný manažér, územný koordinátor OR-LI

Ing. Jozef Korený

jozef.koreny@erko.sk

Územná koordinátorka a administrátorka pre Západ

Mgr. Miroslava Selecká

miroslava.selecka@erko.sk

Územný koordinátor Spiš

Mgr. Peter Forgáč

peter.forgac@erko.sk

Organizačná tajomníčka

Zuzana Čaučíková

zuzkacau@erko.sk

Manažér sociálnych médií pre projekt

Z horčičného zrnka strom

Timotej Kuma

timo@erko.sk

ERKO-CMYK

Sekretariát eRka

0907/713 169

Tel/Fax: 02/20 44 52 50

 erko@erko.sk

Telefóne číslo:

Dobrá novina

0908/183 410

Riaditeľ Dobrej noviny

Ing. Maroš Čaučík

maros@erko.sk

Organizačná koordinátorka Dobrej noviny

Mgr. Anna Paľovová

dn@erko.sk

Projektová manažérka Dobrej noviny

Ing. Darina Maňurová

dnprojects@erko.sk

Projektový manažér Dobrej noviny

Ing. Jozef Magda

jozef@erko.sk

Projektová manažérka Dobrej noviny

Mgr. Danica Olexová

danica@erko.sk

REBRIK-objavuj_RGB
Telefóne číslo:

Rebrík

0915/780 923

Tel: 02/20 44 52 53

Šéfredaktorka časopisu

RNDr. Katka Jantáková

rebrik@erko.sk

Manažérka vydavateľskej činnosti pre deti

Ing. Brigitka Janovičová

brigit@erko.sk

Ilustrátorka

Evka Nocárová