Aj_ty_hrdinom_color_small

KONAJME OBYČAJNÉ VECI S LÁSKOU A STANÚ SA NEOBYČAJNÝMI

Máme svojich obľúbených hrdinov. Predstavujeme si, čo by urobili, opakujeme slávne vety, ktoré povedali. Sú takí úžasní… a zároveň takí vzdialení. A čo ty? Budeš tiež úžasnou? A ty? Budeš raz hrdinom? Hrdina nemusí byť výplodom fantázie. Nemusíš sa hrať na niečo, čím nie si. Hrdinsky rozvíjaj to, kým si. Katarína Sienská raz povedala, že ak sa staneš tým, kým máš byť, rozžiariš celý svet. Pozývame deti, aby boli hrdinami pre svoje okolie. Pozývame animátorov, aby boli hrdinami pre tieto deti. Hrdina potrebuje pokoru, aby nestratil pevnú pôdu pod nohami, potrebuje napredovať s odvahou, aby sa stal požehnaním pre druhých. A vernosť bude dôkazom jeho lásky a obety. Môžeš byť takým aj ty, nech sú naše stretká príbehmi hrdinstva v každodennosti. 

PREČO TÉMA HRDINSTVA?

  • Spolu s deťmi chceme odhaľovať skutočnú tvár hrdinstva. Zamýšľať sa nad tým, či tí, ktorých nasledujeme, sú požehnaním pre druhých alebo ich nasledujeme len preto, že to tak robia všetci.
  • Chceme odvážne napredovať v našom povolaní k veľkej láske. Prekonávať apatiu a strach z budúcnosti, nebáť sa robiť rozhodnutia pre druhých v čase krízy záväzku.
  • Chceme vyzdvihnúť hrdinov každodennosti. Osobitne však deti, ktoré sa stali hrdinami pre svoju rodinu, kamarátov, školu, dedinu, mesto či krajinu.

LOGO

Príbeh hrdinu môže byť aj tvojim príbehom. Hovorí o tom aj naše logo. Komixová bublina pripomína, že tvoje hrdinstvo je súčasťou väčšieho príbehu. Svetlo na pozadí symbolizuje povolanie, ku ktorému ťa Boh pozýva a pokoru, ktorá osvetľuje pravdu o tebe. Cválajúci kôň je symbolom odvážneho napredovania k tým, pre ktorých si povolaný darovať sa. Podobne ako hrdina si oblieka svoj pláśť do každej akcie, aj ty buď „štýlový“ každý deň. Pre nás eRkárov je to štýl Mám rád… Buďme mu verní. (Logo ročnej témy navrhla eRkárka Veronika Dubcová)

AKO SA VYLIAHNE HRDINA?

1. POKORA

Pokorný človek, vie kým je. Pozná svoje povolanie, svoje silné a slabé stránky. Vďaka nestráca pevnú pôdu pod nohami. Môže sa slobodne vydať na cestu. Naopak, pyšný človek sa vydáva za niekoho, kým nie je. V skúškach, ktoré preverujú hrdinu, sa tak nemá o čo oprieť.

2. ODVAHA NAPREDOVAŤ

Hrdina nie je ten, komu sa všetko darí a všetko dokáže. V skutočnosti, každý dobrý príbeh má hrdinu, ktorý i napriek pádom a prekážkam vstane a napreduje. Odvážne prijíma svoje povolanie byť darom a požehnaním pre druhých a ide za ním.

3. VERNOSŤ

“Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom.” (Lk 16, 10). Hrdina je verný svojmu povolaniu k veľkej láske. Každý deň si znova a znova obnovuje svoj záväzok. Jeho hrdinská vernosť sa tak “nedá vyvážiť zlatom a striebrom.” (Sir 6, 15)

Košickí-mučeníci

Patrónom ročnej témy sú sv. Košickí mučeníci Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin. Košickí mučeníci sú zároveň aj patróni eRka. Svojím hrdinským životom a mučeníckou smrťou sú vzorom aj pre ľudí dnešnej doby.

„Konajme obyčajné veci s láskou a stanú sa neobyčajnými.“

HRDINAMI KAŽDODENNOSTI SPOLU S DEŤMI

Spolu s deťmi sme sa rozhodli odhaľovať skutočnú tvár hrdinstva. Zamýšľať sa nad tým, či tí, ktorých nasledujeme, sú požehnaním pre druhých alebo ich nasledujeme len preto, že to tak robia všetci. Osobitne chceme vyzdvihnúť príbehy detí, ktoré sa stali hrdinami pre svoju rodinu, kamarátov, školu, dedinu, mesto či krajinu. Pravý hrdina musí prejsť tromi skúškami. Skúškou pokory, aby nestratil pevnú pôdu pod nohami. Skúškou odvahy, aby napredoval vo svojom povolaní k veľkej láske, prekonával prekážky, apatiu a strach z budúcnosti. Vernosť bude dôkazom jeho nezištnej služby a obety pre druhých.

Zapíš si do stretko-kalendára

bilten jpg na web

Odoberaj newsletter s pravidelnými námetmi k eRkoPROGRAMU

Odoberaj newsletter

Chceš vedieť, ako sa máme, o čom píšeme a ako môžeš aj ty pomáhať deťom   k zrelosti v radosti?

Metodické námety k ročnej téme nájdeš v LUSKu.

Pieseň Aj ty hrdinom

 

Konaj veci s láskou a budeš hrdinom.
Konaj veci s láskou a budeš hrdinom.
Konaj veci s láskou, konaj veci s láskou.

 

R: Nech aj tvoj príbeh premení Pán
na príbeh hrdinu.
Nech Jeho láska ožije v nás
nemeň ju za inú. 

 

1. Nemusíš brácho letieť do vesmíru,
Veď Jeho Slovo robí z chlapov hrdinu.
Nemusíš ségra vedieť všetky novinky.
Veď Jeho slovo robí z dievčat hrdinky.

R:

2. Neboj sa brácho, že spadneš do jamy,
Hrdina padne, no odvážne sa postaví.
Nečakaj ségra, lajky na nástenke.
V malom buď verná a potom prídu veci veľké. 

R:

 

Text: Juraj Králik, Hudba: Matej Králik


INŠPIRUJ SA